Direct meten of het PSO-Keurmerk aanvragen

 

Direct meten: stap 1 tot 5 in MjjnPSO

Om eenvoudig inzicht te krijgen in uw prestatieniveau van Sociaal Ondernemen of om te starten met Socialer Ondernemen, kunt u uw organisatie langs de PSO-meetlat leggen. Dit doet u door stap 1 tot en met 5 te doorlopen in de online Mijn PSO tool. Deze online omgeving kunt u ook geheel vrijblijvend gebruiken om te verkennen waar uw organisatie staat op de PSO-meetlat. Aanmelden is eenvoudig en u ziet direct hoe u scoort of wat u kunt doen om te starten met Socialer Ondernemen. Met verschillende rekentools bootst u simpel diverse scenario’s na. In de online tool kunt u ook uitlezen of uw organisatie voldoet aan de gestelde criteria van het 30+ Abw certificaat en waar uw organisatie staat op het gebied van de Banenafspraak (quotumwet).

 

PSO keurmerk aanvragen: stap 5 tot en met 7 in Mijnpso

Dit PSO-meetinstrument vormt ook de basis voor het PSO-Keurmerk en optioneel voor het PSO-30+ Abw certificaat. Om dit te behalen worden de door u opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve prestaties getoetst tijdens een PSO-audit. Deze audit wordt uitgevoerd door één van de onafhankelijke certificerende instellingen waarmee PSO-Nederland samenwerkt. Om het PSO-Keurmerk aan te vragen, doorloopt u stap 5 tot en met 7 in Mijn PSO. Aan het PSO-Keurmerk zijn kosten verbonden. Wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor een PSO 30+ Abw certificaat, ontvangt u hiervoor een apart certificaat. 

Her-certificering

Drie maanden voorafgaand aan het aflopen van uw PSO-certificering ontvangt u van PSO-Nederland een herinnerings-mail. Deze mail attendeert u op het aflopen van uw PSO-certificering. Bij een her-certificering doorloopt u stap 1 tot en met 7 weer. U dient opnieuw een definitieve PSO aanvraag in en uw gegevens worden vervolgens weer getoetst door de Certificerende Instelling. Het is niet mogelijk om voor een tweede keer een PSO-Aspirantstatus aan te vragen. Het is wel mogelijk dat een organisatie terug valt of stijgt in treden bij een her-certificering. 

 

 

 

 


Direct naar: