Ketenstimulering

PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om het PSO-keurmerk ook zelf actief uit te vragen aan hun eigen contract- en samenwerkingspartners. Binnen de PSO wordt dit ook wel indirecte bijdrage of sociaal inkopen genoemd. Dit leidt tot meer organisaties die aan de slag gaan met sociaal ondernemen en dat stimuleert weer de werkgelegenheid (voor kwetsbare groepen). Dit beoogde effect wordt ketenstimulering genoemd.

Door in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of SW bedrijven groeit ook uw eigen organisatie op de PSO-prestatieladder. PSO-gecertificeerde organisaties waar u mee kan samenwerken kunt inkopen, vindt u in het overzicht van PSO-gecertificeerde organisaties. Daarnaast is het ook mogelijk om uw huidige samenwerkingspartners actief aan te schrijven om te starten met socialer ondernemen en dit aan te tonen door middel van een PSO-certificaat. Wanneer uw huidige samenwerkingspartners ook PSO gecertificeerd zijn, draagt dit bij aan uw PSO-score en daarmee uw groei op de PSO-prestatieladder.

Zo wordt sociaal ondernemen steeds meer de standaard:

  • PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om het PSO-keurmerk uit te vragen aan hun eigen contractpartners en brengen daarmee de ketenstimulering op gang.
  • PSO-gecertificeerde organisaties zijn in de meeste gevallen niet aanbestedingsplichtig en kunnen daardoor eenvoudig samenwerkingspartners selecteren op een PSO-keurmerk.
  • Er ontstaat een uitgebreid netwerk van organisaties die socialer ondernemen en elkaar daarin (verder) stimuleren.

 

Voor het toepassen/ uitvragen van de PSO bij opdrachten door reguliere (private) organisaties, gelden uw eigen inkoop-richtlijnen en kaders.

 

Voor het toepassen van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten gelden aparte richtlijnen en kaders.


Direct naar: