Doorontwikkeling van de PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen wordt continue doorontwikkeld onder regie van TNO. TNO is eigenaar van de PSO. TNO bewaakt en garandeert de uniforme toepassing en continue kwaliteit van de PSO. Ook herzien zij jaarlijks de PSO-handleiding. De commissie van Deskundigen adviseert TNO over de aard en inhoud van het certificatieschema, de normering, doorontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de uitvoering en het gebruik en de betekenis van de PSO. Het PSO-Kernteam fungeert als agendacommissie en bespreekt tussentijdse vragen uit het veld met betrekking tot (de toepassing van) de PSO.

Leden van de Commissie van Deskundigen

Het kernteam


Direct naar: