Organisatie PSO-Nederland

Eind 2009 heeft Stichting PSO-Nederland (toen nog onder de naam Stichting In-Return Nederland) een startdocument voor een sociaal keurmerk aangedragen bij TNO publiek. De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is vanaf 2010 verder ontwikkeld door TNO publiek in samenwerking met Stichting PSO-Nederland, Startfoundation en diverse marktpartijen. De PSO is gelanceerd in september 2012. Het beheer, de positionering en de uitgifte van de PSO zijn in 2012 door TNO ondergebracht bij Stichting PSO-Nederland. Daarnaast draagt stichting PSO-Nederland sinds de start actief bij aan de doorontwikkeling van het instrument door deel te nemen aan de Commissie van Deskundigen en het PSO-Kernteam.

In samenwerking met TNO zijn de beheertaken per 1 januari 2016 afgesplitst van de stichting: PSO-Nederland is de beheerorganisatie die de PSO beheert, positioneert en uitgeeft. De stichting (PSO Nederland) blijft bijdragen aan de doorontwikkeling van de Prestatieladder Socialer Ondernemen o.a. door zitting te nemen in de Commissie van Deskundigen en het Kernteam van TNO. De PSO-Norm, de doorontwikkeling en de kwaliteitsbewaking van de Prestatieladder vallen onder de verantwoordelijkheid van TNO.

Het team van PSO-Nederland


Direct naar: