Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Organisaties hebben naast de motieven om aan de slag te gaan met Sociaal Ondernemen ook andere motieven om het PSO-Keurmerk aan te vragen:

  • PSO-gecertificeerde organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere maatschappij
  • Bij steeds meer gemeenten is het met een PSO-Certificaat mogelijk om invulling te geven aan de Social Return verplichting. Bedrijven worden beloond om duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan de slag te gaan met Social Return. Financieel is het ook aantrekkelijker wanneer  meerdere gemeenten de PSO als alternatieve invulmogelijkheid accepteren bij Social Return
  • Klanten en private opdrachtgevers in de markt vragen om het PSO-Certificaat zodat zij zelf ook groeien op de PSO-Prestatieladder
  • De PSO geeft ook handvatten aan organisaties voor het starten met Socialer Ondernemen en hoe hierin te willen en kunnen groeien
  • Het PSO-Keurmerk vergroot de zichtbaarheid van uw sociale profiel. Uw organisatie wordt (h)erkend door stakeholders zoals overheden, vakorganisaties, opdrachtgevers, leveranciers, investeerders en klanten
  • De PSO stimuleert anderen om u heen om ook transparantie te creëren in de mate van Sociaal Ondernemen door objectief te meten wat een organisatie daadwerkelijk doet op dit gebied ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse
  • U mag het logo van PSO-Nederland gebruiken op al uw producten, transportmiddelen en toepassen binnen uw communicatie. Het PSO-Keurmerk laadt daarmee uw organisatie of merk
  • Het PSO-Keurmerk levert nieuwswaarde, publiciteit en zichtbaarheid bij het werven van personeel
  • PSO als meetinstrument geeft uw organisatie inzicht en handvatten m.b.t. de Quotumwet en Banenafspraak
  • PSO-Keurmerk geeft inzicht in de bijdrage die uw organisatie levert in het kader van de Participatiewet.

Nieuws

Twitter


Direct naar: