Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Organisaties hebben naast de motieven om aan de slag te gaan met Sociaal Ondernemen ook motieven om het PSO-Keurmerk aan te vragen:

  • PSO-gecertificeerde organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere maatschappij. Het PSO-Keurmerk vergroot de zichtbaarheid van uw sociale profiel;
  • Bij steeds meer gemeenten is het met een PSO-Certificaat mogelijk om invulling te geven aan de Social Return verplichting bij overheidsopdrachten en aanbestedingen. 
  • Uw opdrachtgevers vragen om het PSO-Certificaat wanneer zij zelf ook een PSO-certificaat hebben;
  • De PSO stimuleert anderen om u heen om ook transparantie te creëren in de mate van Sociaal Ondernemen door objectief te meten wat een organisatie daadwerkelijk doet op dit gebied ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse;
  • Het PSO-Keurmerk levert nieuwswaarde en publiciteit. 
  • U mag het logo van PSO-Nederland gebruiken op  transportmiddelen en toepassen binnen uw communicatie. Het PSO-Keurmerk laadt daarmee uw organisatie of merk;
  • PSO als meetinstrument geeft uw organisatie inzicht en handvatten m.b.t. de Quotumwet , Participatiewet en Banenafspraak;

Nieuws

Twitter


Direct naar: