Johma: Sociaal Ondernemen, je moet het gewoon doen

Johma: Sociaal Ondernemen, je moet het gewoon doen

Johma is in Losser een grote werkgever. Ook voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben kan Johma als werkgever een mogelijkheid bieden. Daarom zijn wij sinds 2013 actief bezig met de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO-Nederland.

Naast het bewust omgaan met energie, afval en grondstoffen besteden wij als werkgever veel aandacht aan socialer ondernemen. Vanuit dit oogpunt zorgen we ervoor dat onze werknemers goed geïnformeerd en betrokken zijn en opleidingen kunnen volgen, dat we een erkend leerbedrijf zijn, leertrajecten ondersteunen en onder andere werken met Wajongeren, mensen uit de bijstand en klimoppers.

Johma heeft gekozen voor een PSO-erkenning om Socialer ondernemen in de organisatie te borgen. Het is echt een onderdeel geworden van ons beleid.

Onze ervaring is dat deze mensen loyale, hard werkende medewerkers zijn. Het geeft Johma een sociaal gezicht en we krijgen hiervoor veel waardering vanuit de organisatie. Een goed voorbeeld is Dominique. Dominique begon met een baan in de horeca, ging vervolgens naar de supermarkt en kwam daarna terecht in een textielfabriek. Maar bij geen van dat alles kon hij de baan vinden die hij zocht. Via een stage kwam hij uiteindelijk terecht bij Johma. En dat was één grote verrassing voor hem.

Dominique is iemand die graag met zijn handen werkt. Via het speciaal onderwijs kreeg hij een stage aangeboden bij Johma. Natuurlijk moet je eerst ingewerkt worden als je begint met een nieuwe baan. Zo ook Dominique: "De eerste dagen heb ik vooral veel schoongemaakt en meegekeken met andere collega's. Ik heb toen aangegeven dat ik graag iets wil leren."

En die ruimte is er bij Johma. Dominique kreeg al snel de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van zijn collega's en leidinggevende om met de terminal te werken. Dominique: "Werken met de terminal is het hoogtepunt van mijn baan. Het is heel lastig en je moet goed nadenken. Je houdt de voorraad bij en als je een telfout maakt, kan dit niet hersteld worden. In het begin enorm spannend dus! Maar langzaamaan kon ik steeds meer. Door veel te oefenen kan ik nu zelfs helemaal zelfstandig aan het werk. Ik heb in mijn werk veel vrijheid. Gelukkig kan ik zelf de rem intrappen en mijn grenzen aangeven. Als iets me niet lukt, dan kan ik het morgen altijd nog opnieuw proberen."

De sfeer op de werkvloer is goed en dat is extra fijn voor Dominique. "In het begin maakte ik een fout met de terminal. Gelukkig gingen mijn collega's er op een positieve manier mee om. Als je laat zien dat je graag wilt werken, dan helpt iedereen je goed. Fouten maken we immers allemaal. Het is de vraag hoe je ermee omgaat. Mijn werk is leuk en het klikt goed met mijn collega's. Elke dag is weer een feest om te mogen werken!"

Onze klanten die ook bezig zijn met het verkrijgen van de PSO-erkenning, kunnen een deel van het PSO-percentage van Johma laten meetellen voor hun eigen erkenning. Werkgevers denken vaak aan de vele regels en dat het moeilijk is om iemand die een steuntje in de rug nodig heeft aan te nemen. Dit valt heel erg mee. Je moet het gewoon doen!

(Johma Salades heeft sinds 1 januari 2017 de beschikking over de status van PSO-Trede 3)

 

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: