PSO-Trede 3 voor Lumens

PSO-Trede 3 voor Lumens

Lumens heeft PSO-Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De organisatie, met het hoofdkantoor in Eindhoven, behoort daarmee tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroepen. Lumens voldoet hiermee aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding, waarbij minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in de eigen organisatie. Het behalen van het certificaat dat hoort bij PSO-Trede 3 maakt ook aantoonbaar dat Lumens zichtbaar bezig is met Sociaal of Inclusief Ondernemen.

‘Meedoen werkt!’ is het motto van Lumens, zoals op de website staat te lezen: ‘Lumens is een sociale onderneming. Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.’ De focus van Lumens ligt op jeugd en buurten.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor Sociaal Ondernemen.

De audit voor Lumens is uitgevoerd door TUV Rheinland Nederland, het certificaat is twee jaar geldig en ingegaan op 1 februari 2017.

Deel dit bericht:  
27 februari 2017

Direct naar: