PSO bij aanbestedingen

Steeds meer gemeenten in Nederland nemen Social Return met de PSO-Prestatieladder van PSO-Nederland op als alternatieve keuzemogelijkheid in de contractvoorwaarde.

Een status op de PSO-Prestatieladder en het bijbehorende certificaat wordt steeds vaker gezien als voorwaarde dat organisaties en ondernemingen aantonen dat zij aan hun Social Return verplichting voldoen. Het PSO-Certificaat van TNO toont op een onafhankelijke wijze aan in welke mate organisaties werken met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Organisaties die de beschikking hebben over een PSO-certificaat doen dit bovendien op een zoveel mogelijk duurzame en kwalitatief goede wijze.

 

Social return met de PSO

Stel de gemeente gunt een opdracht aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet een Social Return verplichting invullen en mag deze verplichting voor een deel onderbrengen bij haar onderaannemers en toeleveranciers. De opdrachtnemer kan de Social Return verplichting ook invullen met een PSO-Certificaat wanneer de opdrachtnemer een geldig PSO-Certificaat  kan overleggen. In de meeste gevallen volstaat een certificaat van PSO-Trede 2. De ketenstimulering die op gang komt door de erkenning van het PSO-Certificaat van de opdrachtnemer stimuleert ook organisaties/partners die niet inschrijven op overheidsopdrachten om socialer te ondernemen.

 

De PSO-gecertificeerde opdrachtnemer kan namelijk groeien op de PSO-Prestatieladder door zelf meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en door sociaal in te kopen in de eigen keten. Doordat meer organisaties zich PSO-certificeren worden deze organisaties zichtbaar en vindbaar voor de gemeente, die vervolgens deze organisaties kan ondersteunen bij het groeien op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO-Nederland en dat draagt bij aan meer en bredere mogelijkheden voor gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

 

Toepassing PSO onder de drempel

Toepassing van de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen bij aanbestedingen of overheidsopdrachten onder de Europese drempel wordt door gemeenten momenteel als volgt toegepast.

  • De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij onderhandse (één-op-één) gunning als er geen aanbestedingsprocedure is.
  • De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding.
  • De PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen als criterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Deelnemers aan de PSO kunnen een (fictieve) korting op de inschrijfsom krijgen. Hoe hoger de positie op de Prestatieladder Socialer Ondernemen, hoe meer (fictieve) korting op de inschrijfprijs. De gemeente Apeldoorn heeft destijds als eerste gemeente de PSO ingezet in een onderhandse aanbesteding en na een succesvolle pilot bepaald dat het instrument structureel onderdeel uitmaakt van het beleid om Socialer Ondernemen te stimuleren.
  • Social Return on Investment (ook wel SROI genoemd) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde of contractvoorwaarde (vaak de 5%-regeling genoemd). Opdrachtnemers kunnen kiezen voor de klassieke invulling van Social Return of voor het overleggen van een geldig PSO-Keurmerk op een afgesproken PSO-Trede.

Een voorbeeldrichtlijn Social Return met de PSO-Prestatieladder kan worden aangevraagd via info@pso-nederland.nl.

Nieuws


Direct naar: