‘Practice what you preach!’: Socialer ondernemen bij Tiwos

‘Practice what you preach!’: Socialer ondernemen bij Tiwos

‘Inclusief ondernemen kost tijd en energie, maar het levert ook echt wat op’, betuigt Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij het onlangs gecertificeerde bedrijf Tiwos. ‘Het zijn vaak  heel loyale en betrokken medewerkers. Daarnaast is de rest van de organisatie er trots op dat je je hier als organisatie voor openstelt.’ Waarom kiezen steeds meer organisaties ervoor om bewust socialer te ondernemen?

Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij Tiwos, vertelt.

Waarom socialer ondernemen?

‘Sinds 2013 zijn we gecertificeerd op de tweede Trede van de PSO. We ondernemen altijd al sociaal, dit doen we van oudsher. We vinden namelijk dat iedereen kansen moet krijgen, ook op de arbeidsmarkt. We hebben daar als werkgever een verantwoordelijkheid in. We vragen dit ook van onze opdrachtnemers, door het maken van Social return-afspraken.’

Medewerker in beeld

‘Onze medewerker John was tegelzetter maar kwam door medische beperkingen thuis te zitten. Via de Diamant-groep kwam hij bij ons solliciteren voor de functie van facilitair medewerker. Tijdens het gesprek liet hij zien dat hij er echt voor wilde gaan. Daarin onderscheidde hij zich van de andere kandidaten. Hij is begonnen op basis van detachering. Daarna heeft hij een jaarcontract gekregen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een vaste baan. Dit is echt een voorbeeld van duurzamere werkgelegenheid. John is zo trots op Tiwos! Hij voelt zich echt onderdeel van de organisatie (en is dat ook) en daardoor ook weer van de samenleving.’

Ervaringen met sociaal ondernemen

‘Onze ervaring is dat als je mensen kansen geeft en gelooft dat iedereen talenten heeft, iedereen succesvol kan zijn. Vanuit een werkervaringsplaats komen veel mensen weer ergens aan het werk of hebben in ieder geval weer het vertrouwen om op een vacature te solliciteren.’

‘Inclusief ondernemen kost tijd en energie, maar het levert ook echt wat op. Het zijn vaak  heel loyale en betrokken medewerkers. Daarnaast is de rest van de organisatie er trots op dat je je hier als organisatie voor openstelt. Eigen medewerkers leren er ook van. Een vakman die iemand mag coachen via een werkervaringsplek bijvoorbeeld, dat is voor beiden leerzaam.’

Practice what you preach

‘Onze medewerkers vinden het heel normaal dat wij sociaal ondernemen. Ze staan ervoor open en zo hebben we bijna altijd wel iemand die via een bijzonder traject bij ons aan het werk is. Het past bij onze visie: iedereen moet kansen krijgen om mee te doen en vooruit te komen. We brengen onze visie echt in de praktijk - practice what you preach! We geloven in een inclusief bedrijf: ons personeelsbestand moet een afspiegeling zijn van de samenleving.’

‘Ik zou werkgevers die nog niet sociaal ondernemen willen zeggen; begin gewoon, ga ervaring opdoen. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die momenteel geen werk heeft maar die je wel een kans gunt. Geef mensen een kans, zodat ze (weer) zelfvertrouwen krijgen. En natuurlijk gaat het ook wel eens mis, maar veel vaker gaat het goed en heb je er een collega bij die zich met hart en ziel voor je organisatie inzet.’

Ruimte voor verbetering

‘De overheid zou minder belemmeringen moeten opwerpen als je een werkervaringsplaats of stage wilt aanbieden. Dus niet meteen het recht op uitkering stopzetten of druk leggen om iemand binnen een bepaalde tijd aan te moeten nemen. Daarnaast zou het mooi zijn als we minder snel etiketjes plakken. Dus minder kijken naar wat iemand gedaan heeft in het verleden maar juist kijken naar wat iemand kan of wil. We zouden veel meer moeten samenwerken op basis van vertrouwen en creativiteit in plaats van op controle en beheersing.’

Meer informatie over de PSO?

De PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Foto (boven): Facilitair medewerker John aan het werk bij Tiwos

Deel dit bericht:  

Direct naar: