TH&P: PSO bevestigt dat we goed bezig zijn met Sociaal ondernemen

TH&P: PSO bevestigt dat we goed bezig zijn met Sociaal ondernemen

TH&P is volop in beweging. Naast innovatieve ontwikkelingen, hechten wij ook veel waarde aan sociaal ondernemen. Zo hebben wij recentelijk Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen en daar zijn wij natuurlijk trots op!

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden binnen de eigen organisatie aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Maatschappelijke kansen voor uw organisatie 

Het is goed mogelijk dat uw organisatie ook PSO gecertificeerd is of bezig dit te behalen. Veel PSO-gecertificeerde organisaties vragen de PSO actief uit aan hun eigen contract- en samenwerkingspartners. Het is ook mogelijk om bewust te kiezen voor partijen die al een PSO-certificaat hebben. Bewust socialer inkopen leidt tot meer organisaties die aantoonbaar aan de slag gaan met socialer ondernemen en dat stimuleert weer de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Door in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde bedrijven, groeit ook uw organisatie op prestatieladder.

TH&P is een dienstverlenend bedrijf met klanten door heel Nederland, zoals de Rabobank, de Amsterdam Arena en Stater Nederland. Daarnaast hebben wij ook (semi-)overheidsinstellingen als klant. De PSO zal in de toekomst een vereiste gaan worden, niet alleen bij overheidsinstellingen, maar ook in het bedrijfsleven en in de zorg. Er worden al participatiedesken opgezet die er uiteindelijk aan moeten bijdragen dat een bepaald percentage medewerkers met een beperking in dienst genomen gaat worden. De zogenoemde banenafspraak.

Maatschappelijk betrokken ondernemer

Het is niet alleen belangrijk dat je mensen met een (arbeids)beperking in dienst neemt en goede begeleiding, ondersteuning en trainingen biedt. Je kunt als bedrijf ook zelf activiteiten ontplooien. TH&P is bijvoorbeeld erg actief bij de Arnhemse Uitdaging, een initiatief van Stichting Rijnstad. Bedrijven kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan de maatschappij door non-profitorganisaties te ondersteunen met bijvoorbeeld materialen, mankracht, diensten en middelen. De organisatie van de Arnhemse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod. Vier keer per jaar komen de aangesloten organisaties bij elkaar om nieuwe of bestaande uitdagingen te bespreken. Zo heeft TH&P december 2016 meer dan twintig kerstbomen opgezet bij Bio Vakantieoord in Arnhem. In 2015 is TH&P uitgeroepen tot 'Meest Maatschappelijk Betrokken Ondernemer Arnhem'. Het bevestigt wat mij betreft in ieder geval dat we goed bezig zijn. 

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Nathan Talahatu, Business Development Manager TH&P, deze bijdrage is origineel geplaatst op thp.nl

Deel dit bericht:  

Direct naar: