Certificerende instellingen

Voor de PSO-audit (toetsing) werkt PSO-Nederland samen met certificerende instellingen. PSO-Nederland heeft een raamovereenkomst gesloten met deze partijen, waarin de kaders voor afspraken tussen de certificerende instelling en klanten zijn vastgelegd. De certificerende instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor verschillende certificatieschema’s, zo ook voor de uitvoering van de audits waarbij zij de kwantitatieve en kwalitatieve criteria hanteren. In het kader van de PSO-audits beoordelen zij aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria of een organisatie voor een PSO-keurmerk in aanmerking komt en zo ja voor welke PSO-Trede.

Elke organisatie die in aanmerking wil komen voor het PSO-Keurmerk, dient een overeenkomst te sluiten met één van de onderstaande certificerende instellingen. U kunt bij de aangesloten certificerende instellingen offertes opvragen, klik op de link om kennis te nemen van de dienstverlening en wat deze organisaties voor u kunnen betekenen om uw status te bereiken op de PSO-Prestatieladder:


Direct naar: