PSO-Keurmerk aanvragen

Om het PSO-Keurmerk aan te vragen doorloopt u een aantal stappen: Download de PSO-Handleiding en lees deze aandachtig door, zodat u goed voorbereid bent. De PSO-Handleiding geeft inhoudelijke informatie over de PSO en een beschrijving van de kwantitatieve criteria en normen en de kwalitatieve eisen, waaraan uw organisatie moet voldoen.U kunt ook een PSO-adviseur inschakelen. U meldt zich vervolgens aan op Mijn PSO en wordt stap voor stap door de aanvraag geleid. Het onderstaande schema laat zien hoe het PSO-aanvraagproces verloopt.

 

PSO- 30+ Abw

Voor het aanvragen van een PSO-30+ (Abw) certificaat doorloopt u dezelfde stappen als een reguliere PSO aanvraag. PSO 30+ Abw is opgezet een uitlezing binnen de regulier PSO (trede 3).

 

PSO-aanvraagproces

PSO_Nederland_aanvraagproces

  1. Gegevens verzamelen: U start met het verzamelen van de benodigde gegevens. De PSO-criteria vindt u in de PSO-Handleiding en in Mijn PSO.
  2. Gegevens invoeren in Mijn PSO: U voert de gevraagde gegevens in de PSO-rekentool. Grotere organisaties kunnen de kwantitatieve gegevens uploaden via een Excel-bestand. U kunt uw PSO-prestatieniveau direct aflezen uit de rekentool. Wanneer u in aanmerking komt voor een 30+ Abw certificaat, wordt dit gemeld op het score-scherm in Mijnpso.
  3. Offertes opvragen: U vraagt bij één of meer certificerende instellingen waarmee PSO-Nederland samenwerkt een offerte op voor een PSO-audit. In Mijn PSO geeft u aan voor welke instelling u heeft gekozen.
  4. Aanvraag indienen in Mijn PSO: U kunt zowel een definitieve aanvraag als een testaanvraag indienen. Bij een testaanvraag ontvangt u uw PSO-score en uw ingevoerde gegevens in PDF. Bij een definitieve aanvraag gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en sluit u een overeenkomst met PSO-Nederland. Het indienen van een definitieve PSO-aanvraag is niet vrijblijvend. Hieraan zijn kosten verbonden.  Een Aspirant-status kan maar 1 keer aangevraagd en toegekend worden.  Het is overigens niet nodig om als aspirant in te stappen.  Na het indienen van een definitieve aanvraag, spreekt u met de certificerende instelling een datum waarop de audit zal plaats vinden af.
  5. De PSO-audit: Tijdens de PSO-audit toetst de door u gekozen certificerende instelling of de gegevens die u heeft ingevuld in Mijn PSO correct en compleet zijn. De instelling geeft een advies af aan PSO-Nederland over de toe te kennen Aspirant-status of Tredestatus. Wanneer u in aanmerking komt voor een 30+ Abw certificaat, wordt dit gemeld op het auditrapport.
  6. Uw PSO-Keurmerk: U ontvangt +- binnen een maand na de audit bericht of het PSO-Certificaat aan uw organisatie wordt toegekend door PSO-Nederland. Wanneer u in aanmerking komt voor een 30+ Abw certificaat, ontvangt u een apart 30+ Abw certificaat.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Sommige organisaties weten al in welke mate zij actief zijn met Sociaal Ondernemen, mét de benodigde bewijslast voor de PSO-audit. Wanneer het nog onvoldoende inzichtelijk is of en hoeveel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt uw organisatie telt, kunnen de inventarisatiefase en het invullen van deze gegevens in Mijn PSO wat langer duren. Heeft u hierbij hulp nodig? Een PSO-gecertificeerde adviseur kan u effectief ondersteunen. De periode tussen de audit en uw certificering duurt maximaal één maand.

 

Hoe lang is het PSO-Keurmerk geldig?

Aspirant-status: Dit PSO-Keurmerk is twee jaar geldig. U kunt hierna u een (trede-)certificaat aanvragen via Mijn PSO. U doorloopt opnieuw het aanvraagproces, mét een nieuwe toetsing door een certificerende instelling.

Tredestatus: Dit PSO-Keurmerk is twee jaar geldig. U kunt hierna opnieuw een PSO-Keurmerk aanvragen via Mijn PSO. U doorloopt wederom het aanvraagproces, mét een nieuwe toetsing door een certificerende instelling.

Toetsing van uw organisatie

PSO-Nederland werkt samen met certificerende instellingen, die organisaties toetsen op basis van de PSO-criteria. Om in aanmerking te komen voor een PSO-Keurmerk, sluit u een overeenkomst met één van de certificerende instellingen om in aanmerking te komen voor een PSO-Keurmerk. Zij voeren bij u de PSO-audit uit.

Nieuws

Twitter


Direct naar: