Wat kost het PSO-Keurmerk?

De kosten voor een PSO-Keurmerk bestaan uit twee delen:

  • De jaarlijkse bijdrage voor beheer en doorontwikkeling van de PSO. De factuur hiervoor ontvangt u van PSO-Nederland.
  • De kosten voor het uitvoeren van de PSO-audit. Deze factuur ontvangt u van de door u gekozen certificerende instelling.

 

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven voor de jaarbijdrage en een mandagentabel voor het uitvoeren van de PSO-audit. Bij de bepaling van de jaarbijdrage wordt uitgegaan van het totaal aantal getoetste FTE's inclusief eventuele medewerkers in loondienst met een SW-indicatie, die gedetacheerd zijn bij andere organisaties.

Richtlijn aantal mandagen bij audit PSO Aspirant-status |  1 februari 2016

Grootteklasse (aantal medewerkers) Mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn aantal mandagen bij audit PSO Trede 1, 2 of 3 | 1 februari 2016

Grootteklasse (aantal medewerkers PSO-doelgroep) Min. aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

Jaarbijdragen beheer en doorontwikkeling PSO | jaarbijdrage PSO 2017

Bedrijfsgrootte  Jaarbijdrage
< 10 FTE's € 400,=
10 - 50 FTE's € 650,=
50 - 250 FTE's  € 1.650,= 
250 - 500 FTE's € 3.500,=
500 - 1.000 FTE's € 4.500,= 
1.000 - 5.000 FTE's  € 5.750,=
> 5.000 FTE's € 7.500,=
> 10.000 FTE's Prijs op aanvraag

*Voor het aanvragen van een 30+ Abw certificaat worden er administratiekosten van €150,- in rekening gebracht voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland. 

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Inkomsten van PSO-Nederland komen uit de jaarbijdragen van organisaties met een PSO-Keurmerk. Deze bijdrage wordt jaarlijks opnieuw geïnvesteerd in de positionering van de PSO, de doorontwikkeling van de PSO, het onderhoud en beheer van de PSO-website, de online omgeving van MijnPSO en voor de bemensing van onze helpdesk en beheertaken.

Uw auditofferte of -factuur

PSO-Nederland geeft de audit uit handen aan certificerende instellingen. De toekenning, het opmaken van de interne rapportages, het harmoniseren en opleiden van de auditoren, de toegang tot de digitale omgeving voor auditoren en de uitgifte van het PSO-Keurmerk worden deels betaald uit de administratiekosten die de certificerende instellingen doorberekenen aan de klant. Bij veel certificatieschema’s worden de hierboven genoemde werkzaamheden door de certificerende instelling opgepakt of worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd. Bij een auditofferte of -factuur voor een PSO-audit worden deze kosten afzonderlijk benoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding.


Direct naar: