De prestatieniveaus van de PSO

De vier prestatieniveaus van de PSO

Organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar toe te groeien naar een PSO-trede 1 niveau, kunnen een Aspirant-status behalen wanneer zij aantoonbaar maken dat zij hiermee zijn gestart en op welke wijze ze toegroeien naar een eerste trede. Organisaties die in vergelijking met andere organisaties (vallend onder dezelfde grootteklasse), substantieel en aantoonbaar meer werkgelegenheid bieden aan mensen uit de PSO-doelgroep stappen in op PSO-trede 1, 2 of 3. Het is overigens niet nodig om als Aspirant in te stappen. Een Aspirant-status kan maar 1 keer worden aangevraagd.

 

 

Aspirant-status 

De PSO (h)erkent ook organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1. Deze organisaties kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat SMART omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toegroeit naar een PSO-trede 1, 2 of 3.  De Aspirant-status is twee jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een Aspirant-status wordt uw organisatie onafhankelijk getoetst op het geaccordeerde plan van aanpak en op de directe bijdrage en indirecte sociale bijdrage ( sociale inkoop).

Trede 1 

Uw organisatie presteert bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.Organisaties die de norm voor trede 1 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 35% best presterende bedrijven

Trede 2

Uw organisatie presteert ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.  Organisaties die de norm voor trede 2 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 25 % best presterende bedrijven.

Trede 3

Uw organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Organisaties die de norm voor trede 1 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.  

 

Trede 3+ 30+ (Abw)

 

Per 1 april 2017 is de extra uitlezing en certificering mogelijk waarmee bedrijven op trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, geïdentificeerd kunnen worden. Deze bedrijven komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ certificering conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 in werking is getreden. 

Nieuws

Twitter


Direct naar: