De prestatieniveaus van de PSO

 

Aspirant-status

Uw organisatie heeft misschien al wat stappen gezet op het gebied van socialer ondernemen (of wil deze op korte termijn zetten) maar voldoet nog niet aan de norm voor trede 1. De PSO (h)erkent ook organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1. Deze organisaties kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om die te behalen moet een organisatie een plan van aanpak hebben dat is geaccordeerd op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat omschreven op welke wijze uw organisatie in twee jaar kan groeien naar trede 1, 2 of 3 op de PSO-Prestatieladder. De Aspirant-status is twee jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een Aspirant-status wordt uw organisatie onafhankelijk getoetst op het geaccordeerde plan van aanpak.

Trede 1: erkenning van organisaties die voldoen aan de basisnorm voor socialer ondernemen

Uw organisatie presteert bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw oranisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in uw eigen organisatie. 

Trede 2: erkenning van organisaties die bovengemiddeld presteren in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep

Uw organisatie presteert ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in uw eigen organisatie.  

Trede 3: erkenning van organisaties die behoren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen

Uw organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in uw eigen organisatie.  De tredestatus is twee jaar geldig.

Wat is het 30+ (Abw)-Certificaat?

Per 1 april 2017 is de extra uitlezing en certificering mogelijk waarmee bedrijven op trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, geïdentificeerd kunnen worden. Deze bedrijven komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ aanbestedingswet (Abw-)erkenning conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 in werking is getreden. Daarnaast is per 1 april 2017 een extra uitlezing mogelijk van het percentage werknemers dat valt onder de Banenafspraak.

Nieuws

Twitter


Direct naar: