De PSO-doelgroep voor de directe sociale bijdrage

Personen met de onderstaande uitgangsposities bij instroom en arbeidsovereenkomsten vallen onder de PSO-doelgroep.

Afbakening en weging PSO-doelgroep

Uitgangspositie bij instroom weging
SW-geindiceerd 1
Participatiewet/WWB//IOAW/IOAZ zonder loonkostensubsidie 1
Participatiewet/WWB met loonkostensubsidie 1
WAO/WIA/WAZ 1
WAJONG 1
BBL/BOL niveau 1 of VSO/PRO in combinatie met werkervaringsplaats/stage 0,5
BBL/BOL niveau 2 in combinatie met werkervaringsplaats/stage 0,25
VSO of PRO zonder inschrijving in doelgroepenregister 1
VSO of PRO met inschrijving in doelgroepenregister 1
WW 0,75
WIW-/ID-baan 1
Doelgroepstatus verloren in de afgelopen 2 jaar 1
Jonggehandicapten die met een voorziening WML kunnen verdienen 1
Overig ingeschreven in doelgroepregister 1

 

Type contract weging
Regulier contract (vast of tijdelijk) 1
Werknemer vanuit SW-organisatie gedetacheerd bij andere organisatie * 0
In dienst via regeling begeleid werken 1
Detachering of andere vormen van flexarbeid 0,9
Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject 0,75
Proefplaatsing 0,5

* Aangezien deze 'eigen' werknemers niet meetellen voor de directe sociale bijdrage, het gewicht is tenslotte '0', kunnen ze ook niet als type contract ingevoerd worden in de online rekentool. In communicatie-uitingen is begin 2017 in eerste instantie geen inperking gemaakt naar SW-organisaties.

Omvang contract naar rato van
Aantal uren per week 40 uur p/w of cao-norm

 


Direct naar: