De PSO-doelgroep voor de directe sociale bijdrage

Personen met de onderstaande uitgangsposities bij instroom en arbeidsovereenkomsten vallen onder de PSO-doelgroep.

Afbakening en weging PSO-doelgroep

Uitgangspositie bij instroom weging
SW-geindiceerd 1

Participatiewet/WWB//IOAW/IOAZ zonder loonkostensubsidie

*Zie toelichting voor Social return doelgroep en statushouders

1
Participatiewet/WWB met loonkostensubsidie 1
WAO/WIA/WAZ 1
WAJONG 1

BBL/BOL niveau 1 of VSO/PRO in combinatie met werkervaringsplaats/stage

BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract)  met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”

0,5

BBL/BOL niveau 2 in combinatie met stage of leerwerkovereenkomst

BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract) met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”

0,25
VSO of PRO zonder inschrijving in doelgroepenregister 1
VSO of PRO met inschrijving in doelgroepenregister 1
WW 0,75
WIW-/ID-baan 1
Doelgroepstatus verloren in de afgelopen 2 jaar 1
Jonggehandicapten die met een voorziening WML kunnen verdienen 1
Overig ingeschreven in doelgroepregister 1


*Per PSO-Handleiding 1.6:  Social return doelgroep en statushouders als PSO-doelgroep.

NUG-ers (niet-uitkeringsgerechtigden) die door de gemeente voorgedragen/ geaccepteerd worden als doelgroep voor de invulling van een SROI- (Social return) verplichting en niet onder de PSO-doelgroep vallen, worden gelijkgesteld met personen met een WWB-uitkering voor in­stroom, evenals Statushouders die werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager. 

 

Type contract weging
Regulier contract (vast of tijdelijk) 1
Werknemer vanuit SW-organisatie gedetacheerd bij andere organisatie * 0
In dienst via regeling begeleid werken 1
Detachering of andere vormen van flexarbeid 0,9
Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject 0,75
Proefplaatsing 0,5

* Aangezien deze 'eigen' werknemers niet meetellen voor de directe sociale bijdrage, het gewicht is tenslotte '0', kunnen ze ook niet als type contract ingevoerd worden in de online rekentool. In communicatie-uitingen is begin 2017 in eerste instantie geen inperking gemaakt naar SW-organisaties.

Omvang contract naar rato van
Aantal uren per week 40 uur p/w of cao-norm

 


Direct naar: