De PSO-doelgroep voor de directe sociale bijdrage

Personen met de onderstaande uitgangsposities bij instroom en arbeidsovereenkomsten vallen onder de PSO-doelgroep.

Afbakening en weging PSO-doelgroep

Uitgangspositie bij instroom weging
SW-geindiceerd 1

Participatiewet/WWB//IOAW/IOAZ zonder loonkostensubsidie

*Zie toelichting voor Social return doelgroep en statushouders

1
Participatiewet/WWB met loonkostensubsidie 1
WAO/WIA/WAZ 1
WAJONG 1

BBL/BOL niveau 1 of VSO/PRO in combinatie met werkervaringsplaats/stage

BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract)  met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”

0,5

BBL/BOL niveau 2 in combinatie met stage of leerwerkovereenkomst

BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract) met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”

0,25
VSO of PRO zonder inschrijving in doelgroepenregister 1
VSO of PRO met inschrijving in doelgroepenregister 1
WW 0,75
WIW-/ID-baan 1
Doelgroepstatus verloren in de afgelopen 2 jaar 1
Jonggehandicapten die met een voorziening WML kunnen verdienen 1
Overig ingeschreven in doelgroepregister 1


*Per PSO-Handleiding 1.6:  Social return doelgroep en statushouders als PSO-doelgroep.

NUG-ers (niet-uitkeringsgerechtigden) die door de gemeente voorgedragen/ geaccepteerd worden als doelgroep voor de invulling van een SROI- (Social return) verplichting en niet onder de PSO-doelgroep vallen, worden gelijkgesteld met personen met een WWB-uitkering voor in­stroom, evenals Statushouders die werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager. 

 

Type contract weging
Regulier contract (vast of tijdelijk) 1
In dienst via regeling begeleid werken 1
Detachering of andere vormen van flexarbeid* 0,9
Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject 0,75
Proefplaatsing 0,5

* Voor SW-bedrijven geldt dat de 'eigen' werknemers met een SW-indicatie, die o.b.v. detachering bij andere organisaties werkzaam zijn, het gewicht van '0' hebben voor het desbetreffende SW-bedrijf (als Aanvragende organisatie). Deze SW-medewerkers worden wel meegeteld  (factor 0,9) bij de (Aanvragende) organisatie waar zij daadwerkelijk werkzaam zijn o.b.v. detachering. De 0 weging heeft in de praktijk vrijwel geen effect op de PSO-score voor SW-bedrijven als (Aanvragende) organisatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de PSO-Handleiding of de PSO-Helpdesk.

Omvang contract naar rato van
Aantal uren per week 40 uur p/w of cao-norm

 


Direct naar: