Directe sociale bijdrage

Leeswijzer: De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO.

Directe sociale bijdrage

Uw organisatie levert een directe sociale bijdrage aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wanneer tenminste één persoon uit de PSO-doelgroep binnen uw organisatie feitelijk aan het werk is. Maatstaf is het gemiddeld aantal mensen (fte) uit de PSO-doelgroep in relatie tot het totale aantal fte (bedrijfsomvang), die gedurende een peiljaar (meetjaar) bij uw organisatie werkzaam zijn geweest. De directe sociale bijdrage maakt onderdeel uit van de totale sociale bijdrage, die uiteindelijk de normindeling bepaald.

Berekening directe sociale bijdrage

De opgave van de 'bedrijfsomvang' en de 'directe sociale bijdrage' vult u in stap 3 van MijnPSO in. De rekentool rekent de meetelduur en onderliggende wegingen automatisch voor u uit. De bijbehorende kwalitatieve eisen in vraagvorm vult u in bij stap 5 van MijnPSO in. 

Uitgangspunt bij de directe bijdrage is de aard en omvang van de overeenkomst (bij instroom), waarvoor diverse wegingen worden toegepast. Deze onderliggende wegingen worden automatisch toegepast in MijnPSO. Na toepassing van de wegingen spreken we van de “direct gewogen sociale bijdrage”. De eventuele indirecte bijdrage (sociale inkoop) wordt hierbij opgeteld en de totale sociale bijdrage wordt vergeleken met het normtabel. De PSO stelt ook kwalitatieve eisen aan de directe sociale bijdrage. 

 


Direct naar: