Directe sociale bijdrage

Directe sociale bijdrage

Uw organisatie levert een directe sociale bijdrage aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wanneer tenminste één persoon uit de PSO-doelgroep binnen uw organisatie feitelijk aan het werk is. Maatstaf is het gemiddeld aantal mensen (fte) uit de PSO-doelgroep in relatie tot het totale aantal fte (bedrijfsomvang), die gedurende een peiljaar (meetjaar) bij uw organisatie werkzaam zijn geweest. De directe sociale bijdrage maakt onderdeel uit van de totale sociale bijdrage, die uiteindelijk de normindeling bepaald.

Prestatie-indicator PSO-norm directe sociale bijdrage

Uitgangspunt hierbij is de aard en omvang van de overeenkomst (bij instroom), waarvoor diverse wegingen worden toegepast. Deze wegingen vindt u in het tabel “afbakening en weging PSO-doelgroep” maar worden automatisch toegepast in MijnPSO. Na toepassing van de wegingen spreken we van de “direct gewogen sociale bijdrage”. De eventuele indirecte bijdrage (sociale inkoop) wordt hierbij opgeteld en de totale sociale bijdrage wordt vergeleken met het normtabel. De PSO stelt ook kwalitatieve eisen aan de directe sociale bijdrage. 

Toepassing in MijnPSO

De opgave van de 'bedrijfsomvang' en de 'directe sociale bijdrage' voert u in stap 3 van MijnPSO op. De rekentool rekent de meetelduur en onderliggende wegingen automatisch voor u uit. De kwalitatieve eisen in vraagvorm vult u in bij stap 5 van MijnPSO.


Direct naar: