Stappenplan: groeien op de PSO door Socialer in te kopen

Inkopen bij PSO-gecertificeerde organisaties levert een positieve bijdrage aan uw eigen PSO-score: Socialer inkopen geeft u ook de gelegenheid om met uw organisatie te groeien op de PSO-Prestatieladder van TNO, het landelijke keurmerk voor inclusieve werkgevers. Socialer inkopen begint bij uw bestaande ketenpartners zoals partijen waarmee u een samenwerkingsverband hebt, leveranciers en opdrachtnemers. Wanneer uw ketenpartners ook (starten met) Socialer ondernemen, noemen we dit ketenstimulering. Het vertrekpunt voor Socialer inkopen kan nogal verschillen, binnen PSO-Nederland onderscheiden we een aantal stadia, waarvoor we voorbeelddocumenten ter beschikking stellen, die u kunt downloaden.

  1. Inventariseer wie uw ketenpartners of opdrachtnemers zijn en breng vervolgens in kaart met welke PSO-gecertificeerde organisaties u al samenwerkt. Klik hier voor een voorbeeld-inventarisatiebrief.
  2. Informeer en stimuleer bestaande ketenpartners of opdrachtnemers. De ervaring heeft geleerd dat een informatiebijeenkomst het beste resultaat oplevert. Nodig uw huidige ketenpartners direct uit om kennis te delen over en ervaringen uit te wisselen over de PSO. In de informatiebijeenkomst legt u uit op welke wijze uw organisatie socialer inkoopt. Vertegenwoordigers van PSO-Nederland vertellen op deze bijeenkomsten inhoudelijk meer over de Prestatieladder Socialer Ondernemen en de voordelen die dat voor uw ketenpartners of opdrachtnemers kan opleveren. PSO-Nederland heeft een voorbeeld-uitnodigingsbrief opgesteld die u kunt gebruiken om uw ketenpartners uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Klik hier voor een voorbeeld-uitnodigingsbrief. PSO-Nederland was eerder voor een bijeenkomst te gast bij Inntel Hotels Resort Zutphen en recent bij Facilicom.
  3. Een alternatief om uw ketenpartners of opdrachtnemers te informeren over de mogelijkheden van de Prestatieladder Socialer Ondernemen zonder bijeenkomst, is hen op de hoogte te stellen met een stimuleringsbrief. Klik hier voor een voorbeeld-stimuleringsbrief.
  4. De PSO is ook interessant voor organisaties waarmee u nog geen samenwerking heeft of die nog geen opdrachtnemer van u zijn. Voor de benadering van deze partijen hebben wij een concepttekst PSO-inkoopomschrijving, die geschikt is voor bij de uitvraag van nieuwe opdrachten. Deze tekst kunt u (gedeeltelijk) opnemen in uw inkoopbeleid. Klik hier voor de concepttekst PSO-inkoopomschrijving.

Direct naar: