Wat meet en certificeert de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

PSO certificering

De Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en vergelijkt dit resultaat met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. De PSO kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, PSO-trede 1, 2 en 3. Daarnaast kent de PSO, binnen een PSO-trede 3 certificering, nog een aparte uitlezing en mogelijkheid tot certificering voor PSO-30+. toetsingselementen. De PSO-Norm staat volledig omschreven in de laatste versie van de PSO-Handleiding (van TNO). Onderstaand treft u een korte weergave van de belangrijkste toetsingselementen.

Totale sociale bijdrage van de PSO-prestatieladder

Gemeten wordt:

  1. De directe bijdrage: het aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in fte ten opzichte van het totale personeelsbestand in fte. Hierbij wordt ook gemeten of de inzet van deze personen op een kwalitatief goede manier gebeurt.
  2. De indirecte bijdrage: in welke mate organisaties inkopen bij andere PSO- gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven.

De directe en indirecte sociale bijdrage worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore. Deze totaalscore wordt de totale sociale bijdrage genoemd.

De PSO-norm

De totale sociale bijdrage wordt vervolgens vergeleken met de PSO-normen. De PSO-normen zijn gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO en worden om de twee jaar geactualiseerd. De PSO-norm bepaald de indeling op het PSO-prestatieniveau (Aspirant tot en met PSO-trede3) 

PSO-benchmark

De PSO-normen zijn gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO en worden minimaal om de twee jaar geactualiseerd. Lees hier meer over de benchmark en de doorontwikkeling. 

PSO 30+ Abw certificaat

Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om een separaat 30+ (Abw-)certificaat aan te vragen als een PSO-aanvrager in aanmerking komt voor PSO-trede 3. Deze erkenning sluit aan bij de kwantitatieve criteria zoals omschreven in artikel 2.82 van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 van kracht is gegaan.

 

 

 

 

 

 

 


Direct naar: