Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en evt. informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid


De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. PSO-Nederland kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan PSO-Nederland niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de website die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendom


De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSO-Nederland.

Databescherming


PSO-Nederland respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe PSO-Nederland gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy


Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens


PSO-Nederland verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker PSO-Nederland toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en PSO-certificerende doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie


In sommige gevallen zal PSO-Nederland gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Geschillen


Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen


Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.Inhoud


Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gegevens voor de website zijn weergegeven, kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid worden geaccepteerd. Voor eventuele verbeteringen houdt de redactie zich gaarne aanbevolen.

Hyperlinks


Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop PSO-Nederland geen invloed heeft. PSO-Nederland kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de getoonde informatie.

 


Direct naar: