Inclusiviteitsbeleid van PWRI (pensioenfonds werk en (re)integratie) met de PSO

PWRI

Het PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie) is het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Het fonds heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro. Het beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en transparant. De wezenlijke uitgangspunten en toetsstenen voor het beleggingsbeleid zijn vastgelegd in de beleggingsovertuigingen

Inclusiviteitsindex.

Het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) wil ondernemingen stimuleren mensen in te sluiten, in plaats van uit te sluiten. Dit wordt ook wel ‘inclusief ondernemen’ of sociaal ondernemen”genoemd. Het PWRI werkt hierbij samen met All-Inclusion voor het projectmanagement en maakt gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO om organisaties onafhankelijk te kunnen beoordelen. Het PWRI belegt ieder jaar een deel van het vermogen in beursgenoteerde bedrijven die zich inspannen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die lijst met bedrijven noemen we de Inclusiviteitsindex. Sinds de invoering van de Participatiewet moeten werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden bij de overheid of het bedrijfsleven. Zij kunnen niet meer instromen in de sociale werkvoorziening. PWRI gebruikt een deel van het vermogen om deze doelgroep een steuntje in de rug te geven bij het vinden van werk.

Hoe doet PWRI dat?

PWRI koopt aandelen in 50 beursgenoteerde ondernemingen die al stappen zetten op het gebied van het insluiten van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Jaarlijks gebruikt PWRI hier € 100 miljoen voor. Daarna gaat PWRI in gesprek met de ondernemingen om ze te stimuleren aantoonbaar werk te maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen ondernemingen doen door een trede te behalen op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. De PSO-ladder richt zich op werk voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Als de ondernemingen hieraan blijven werken, blijft PWRI aandeelhouder. Het doel is dat alle 50 ondernemingen een PSO-trede behalen. Een groot aantal beursgenoteerde organisaties heeft het PSO-certificaat ondertussen al behaald.

Op www.pwri.nl/insluiting staat meer informatie.

PWRI is 20 juni 2019 uitgeroepen tot beste Nederlandse pensioenfonds 2019 door de jury van Pensioen Pro!

Lees hier het hele artikel.

In januari 2017 publiceerde KAS BANK een interview met PWRI-bestuursleden Albert Vink en Kees de Wit over de Inclusiviteitsindex in het magazine KAS SELECTIONS. U kunt dit artikel hier teruglezen.

Meest gestelde vragen:

  • Hoe wordt bepaald of mijn bedrijf tot de Inclusiviteitsindex behoort? Bepalend is of uw bedrijf zich wil laten certificeren door PSO en/of wil stijgen op de PSO-prestatieladder. Als dat zo is, dan is de kans groot dat PWRI uw bedrijf opneemt in de index.
  • Is de vermelding van mijn bedrijf in de Inclusiviteitsindex voor onbepaalde tijd? Nee, de index bevat maximaal 50 bedrijven. De selectie vindt plaats op basis van certificering PSO. Daarnaast moet een bedrijf beursgenoteerd zijn.
  • Hoeveel extra geld steekt het PWRI in mijn bedrijf? Dit varieert per bedrijf. Voor meer toelichting neemt u contact op met het PWRI via info@bestuursbureaupwri.nl.
  • Het PWRI is zelf ook een PSO-gecertificeerd bedrijf! Sinds 1 augustus 2016 heeft PWRI het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk maakt zichtbaar dat wij in ons werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunen én dat wij hen in onze eigen organisatie een plek bieden. De PSO is een landelijke norm voor socialer ondernemen. Wij doen daar graag aan mee, want wij vinden sociaal ondernemen heel normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer.

Direct naar: