Inclusiviteitsbeleid van PWRI (pensioenfonds werk en (re)integratie) met de PSO

Het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) wil ondernemingen stimuleren mensen in te sluiten, in plaats van uit te sluiten. Dit wordt ook wel ‘inclusief ondernemen’ of sociaal ondernemen”genoemd. Het PWRI werkt hierbij samen met Locus en het keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Het PWRI belegt ieder jaar een deel van het vermogen in beursgenoteerde bedrijven die zich inspannen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die lijst met bedrijven noemen we de Inclusiviteitsindex. 

Op www.pwri.nl/insluiting staat meer informatie.

Artikel KAS BANK

In januari 2017 publiceerde KAS BANK een interview met PWRI-bestuursleden Albert Vink en Kees de Wit over de Inclusiviteitsindex in het magazine KAS SELECTIONS. U kunt dit artikel hier teruglezen.


PWRI

Het PWRI is het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Het fonds heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro. Het beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en transparant. De wezenlijke uitgangspunten en toetsstenen voor het beleggingsbeleid zijn vastgelegd in de beleggingsovertuigingen.


Locus

Locus adviseert en ondersteunt landelijke bedrijven bij het invullen van inclusief werkgeverschap. Locus ontwikkelt bedrijfsaanpakken op maat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Bekijk voor meer informatie www.locusnetwerk.nl.


PSO

Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar wat de bijdrage van bedrijven is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bekijk voor meer informatie de website van PSO.

Meestgestelde vragen

Hoe wordt bepaald of mijn bedrijf tot de Inclusiviteitsindex behoort?

Bepalend is of uw bedrijf zich wil laten certificeren door PSO en/of wil stijgen op de PSO-ladder. Als dat zo is, dan is de kans groot dat PWRI uw bedrijf opneemt in de index.

Is de vermelding van mijn bedrijf in de Inclusiviteitsindex voor onbepaalde tijd?

Nee, de index bevat maximaal 50 bedrijven. De selectie vindt plaats op basis van certificering PSO. Ook moet een bedrijf beursgenoteerd zijn.


Hoe kan ik mij aanmelden bij PSO en wat moet ik daarna doen?

In de 'Factsheet Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)' staat het PSO-aanvraagproces stap voor stap beschreven.


Hoe kan ik ondersteuning krijgen door Locus?

Op www.locusnetwerk.nl/meedoen leest u welke ondersteuning Locus u kan bieden.


Hoeveel extra geld steekt het PWRI in mijn bedrijf?

Dit varieert per bedrijf. Voor meer toelichting neemt u contact op met het PWRI via a.bos@bestuursbureaupwri.nl.

Waar kan ik als werkgever terecht met mijn vragen over inclusief ondernemen?

Al uw vragen over inclusief ondernemen kunt u mailen naar a.bos@bestuursbureaupwri.nl.

Het PWRI is aangesloten bij Locus Netwerk
Sinds april 2015 is PWRI partner van Locus. Locus adviseert en helpt bedrijven bij inclusief werkgeverschap. Locus maakt bedrijfsaanpakken op maat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ook zorgt Locus dat gemeenten, SW-bedrijven en andere bedrijven elkaar beter vinden.

Het PWRI is een PSO-gecertificeerd bedrijf
Sinds 1 augustus 2016 heeft PWRI het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk maakt zichtbaar dat wij in ons werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunen. Én dat wij hen in onze eigen organisatie een plek bieden. De PSO is een landelijke norm voor socialer ondernemen. Wij doen daar graag aan mee. Want wij vinden sociaal ondernemen heel normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer.


Direct naar: