Spaarnelanden NV trots op het behalen van Trede 3

Spaarnelanden NV trots op het behalen van Trede 3

Spaarnelanden NV heeft Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO behaald. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Spaarnelanden NV aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf in de regio Kennemerland. Ze zorgen voor een plezierige leefomgeving en een schone en veilige openbare ruimte. Dat doen ze met maatschappelijke betrokkenheid langs een drietal thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het takenpakket van Spaarnelanden is divers en heeft betrekking op alles wat een moderne stad nodig heeft: van grondstoffeninzameling tot integraal groenbeheer en van slim parkeermanagement tot duurzame mobiliteit.

Sociaal ondernemerschap

"Spaarnelanden is een mensgericht bedrijf met een informele en persoonlijke sfeer. Ontwikkeling van medewerkers staat bij ons centraal. Door opleiding en training kan iedereen zich bij Spaarnelanden verder ontwikkelen; ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben als organisatie oog voor sociale participatie en bieden arbeidskansen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij zijn al jaren actief bezig met sociaal ondernemerschap. Wij hebben 5 jaar geleden Wijkteams ingericht, waar iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kan. We kunnen hierbij voor iedere medewerker maatwerk bieden: in uren, in zwaarte van het werk en in begeleiding. Door deze ‘formule’ kunnen we een grote groep mensen kans op werk bieden. Voor onszelf is het wel duidelijk dat we echt een sociale onderneming zijn en we vinden het belangrijk om dit uit te dragen naar buiten; naar onze opdrachtgevers, naar de burgers en andere relaties van Spaarnelanden. De PSO-certificering kan hier een mooie bijdrage aanleveren."

Michel Amelung (foto*) werkt in het wijkteam dat het centrum van Haarlem schoon en bereikbaar houdt. Het wijkteam ondersteunt collega’s o.a. bij het verwijderen van onkruid, het legen van prullenbakken, afval prikken of het onderhouden van groen. Hij was stratenmaker, maar door rugproblemen kon hij dit beroep niet meer uitoefenen. Vorig jaar ging hij aan de slag in ons wijkteam en hij heeft inmiddels een vast contract gekregen bij Spaarnelanden.

‘Ik ben blij dat ik aan de slag ben bij Spaarnelanden. Ik leer veel, omdat ik cursussen kan volgen over veilig werken en werken met gereedschap, zoals met de snippermachine of de kettingzaagmachine. En nu ik in dienst ben, denk ik ook wel na over mijn ontwikkeling binnen het bedrijf. Misschien dat ik later wel kan doorgroeien naar assistent-voorman of zelfs voorman.’

De arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot mensen

Robert Oosting, directeur Spaarnelanden: ‘Mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot mensen. Dat is onze filosofie. We kijken naar de unieke kwaliteiten van mensen in plaats van naar de beperkingen en helpen ze om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. En dat werkt. We zijn dan ook supertrots dat we trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen hebben behaald. Een prachtige erkenning voor de maatschappelijke rol die ons bedrijf vervult.’

Landelijk keurmerk voor socialer ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief& sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

*Foto: medewerker Michel Amelung –  fotograaf: Judith Cappon

 

 

 

 

Deel dit bericht:  
19 august 2020