Niet sexy, wel belangrijk: TNO geeft Almelo een pluim

Niet sexy, wel belangrijk: TNO geeft Almelo een pluim

Almelo doet goed zijn best om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt binnen de gemeente een kans te geven. Ook inwoners met een beperking of een ander ‘krasje’ kunnen rekenen op de gemeentelijk sympathie. Dat althans, blijkt uit een nieuw certificaat dat Almelo heeft gekregen. Vijf vragen aan wethouder Arjen Maathuis.
Auteur Hans Brok, Tubantia, 05-10-20

1.Het heet de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Dat klinkt niet erg sexy. Wat is dat eigenlijk voor ladder?

„Het is een certificaat van TNO. De PSO zegt hoe een gemeente het doet op gebied van sociaal ondernemen. Dus hoe we proberen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een (arbeids)beperking een plek te geven in onze organisatie. Veel gemeenten doen daar aan mee.”

2 Oh, het dus niet zo bijzonder eigenlijk?

„Dat is het in dit geval wel, want we scoren heel erg goed. Er zijn verschillende gradaties, en Almelo zit in de hoogste categorie, Trede 3. We horen bij de tien procent best presterende gemeenten in Nederland. Dat is wel bijzonder. We zijn er erg trots op.”

3 Het certificaat is opmerkelijk, want onlangs kreeg u in de Soweco-kwestie juist hevige kritiek om de oren, dat u deze groep onheus zou behandelen.

„Het certificaat bewijst dat we een inclusieve werkgever zijn. Wij kijken naar alle groepen. Als gemeente willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Dit certificaat laat zien dat we oog hebben voor mensen uit deze doelgroep en er ook adequate begeleiding voor organiseren. We gunnen die mensen binnen onze reguliere organisatie een eigen plekje.”

4 Betekent dit nog iets voor organisaties waar de gemeente zaken mee doet?

„Jazeker. We willen dat bedrijven instanties die met ons samen willen werken, deze manier van werken ook onderschrijven.”

5 Komt er nog gebak voor de ambtenaren om het te vieren?

„Helaas zitten we nu met corona, maar wellicht kunnen we dat later nog een keer inhalen., Het certificaat krijgt een mooi plekje in het gemeentehuis.”

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  1. Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  2. Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
5 november 2020