Trede 3 en PSO30 voor ARGO360: De kroon op ons werk

Trede 3 en PSO30 voor ARGO360: De kroon op ons werk

Uit een onafhankelijke toetsing is gebleken dat ARGO360 voldoet aan alle eisen voor de hoogst haalbare PSO-erkenning. Naast het certificaat voor de derde en hoogste PSO-trede is ARGO360 daarom ook in het bezit van het 30+-certificaat, want bij deze sociale ict-dienstverlener bestaat maar liefst 44% van het personeelsbestand uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het hele proces van het ophalen van afgeschreven ict-apparatuur tot aan hergebruik en recycling wordt voor een groot gedeelte ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sociaal ondernemen zit in ons DNA

Het is de kroon op ons werk”, vertelt partner Mimoun Batou. “Deze PSO-certificering staat precies voor het sociaal werkgever- en ondernemerschap die bij onze visie past en voelt voor ons als een vanzelfsprekendheid. Het zit in ons DNA.” Voor het behalen van deze bijzondere uitlezing hoefde ARGO360 dan ook inhoudelijk weinig te doen. Batou: “We doen dit al, werken al jaren zo. We waren ons er niet eerder bewust van dat we blijkbaar een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Toch iets om bijzonder trots op te zijn! En dankzij deze PSO-certificering is dit nu ook zichtbaar.

Met dit landelijke kwaliteitskeurmerk van TNO is het voor bedrijven die met ARGO360 (willen) samenwerken direct duidelijk dat ze hun duurzame bijdrage leveren door sociaal bij ARGO360 in te kopen. Social return wordt hiermee ook aantoonbaar. “We hebben een inmiddels bewezen sociaal samenwerkingsprogramma met een grootstedelijke gemeente dat we verder willen gaan uitrollen. In andere gemeentes. Doel van dit programma is om (afgeschreven) ict-apparatuur van bedrijven in en rond die gemeente een tweede leven te geven en daarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te verschaffen. Op deze wijze slaan we een SROI-brug (Social Return On Investment) tussen werkverschaffing, Social return, opleiding en educatie, dataveiligheid, milieu- en bedrijfseconomische vraagstukken, reductie van CO2 en commercie. Bij deze samenwerking staan veiligheid (ISO27001), Europese wet- en regelgeving ten aanzien van recycling (WEEELABEX) en milieu (ISO14001) hoog in het vaandel”, aldus Batou.  

ARGO360 slaat SROI-brug met nieuwe samenwerking

Sociaal ondernemen betekent dat je op nieuwe manieren naar maatschappelijke vraagstukken kijkt en deze verbindt aan mogelijkheden in de markt. Partner Victor Jansma: “Voor ons betekent dit concreet dat we een businessmodel hebben gemaakt waarbij we ict-hergebruik en recycling koppelen aan sociaal verantwoord ondernemen.” ARGO360 creëert arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking en biedt dagbesteding voor kwetsbare groepen. Maar dit doet ARGO360 niet uitsluitend binnen de eigen organisatie. Jansma vervolgt: “We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Het nieuwe grootstedelijke samenwerkingsprogramma met gemeentes is hier een prachtig voorbeeld van. Gemeentes, maar ook andere bedrijven, kunnen hiermee (deels) hun Social return-verplichting invullen.”  

Ik werk hier nu alweer zo'n twee jaar. Inmiddels met een vast contract als accountmanager”, vertelt Bert. “Daar ben ik echt heel blij mee, want het is gewoon een fijne werkgever. De werkzaamheden liggen me goed (sales, wat ik voorheen ook deed), de sfeer hier is collegiaal en informeel, en ik rij nu een auto van de zaak. Gezien mijn leeftijd, ik ben 63 jaar, was het toch heel lastig om weer aan de bak te komen. Ik heb een flinke tijd gesolliciteerd. Mijn baan bij ARGO360 betekent voor mij weer actief deelnemen aan de maatschappij, sociale contacten en een inkomen. Ik kan nu alleen maar zeggen ‘ik ben lekker bezig’!

Ict-hergebruik en recycling koppelen aan sociaal verantwoord ondernemen

ARGO360 helpt organisaties met de afvoer en verwerking van overtollige en/of afgeschreven ict-apparatuur, zoals servers, netwerkapparatuur, desk- en laptops, tablets, smartphones en TFT’s. Dat doet zij volgens het IT Asset Disposition (ITAD) plan. Dit houdt in dat het bedrijf volledig is opgezet en gecertificeerd om verouderde of overtollige ict-apparatuur op een zo veilig en ecologisch verantwoorde manier te verwijderen. Dit gaat volgens strenge richtlijnen en is volledig gecertificeerd (ISO en Weelabex) en milieuvriendelijk. Argo360 is hierdoor op dit moment de enige sociale firma, die daadwerkelijk (aantoonbaar!) voldoet aan alle wettelijke milieu-eisen (WEEELABEX/ISO14001) en alle governance-/compliancerichtlijnen (ISO27001) van groot zakelijke bedrijven op het gebied van dataverwijdering, uitfaseringen herinzet en recycling van e-waste. En nu dan ook PSO 3 | 30+ gecertificeerd.


Trede 3 | 30+

Organisaties die de norm voor trede 3 behalen, presteren met betrekking tot sociaal ondernemen ruim boven het gemiddelde ten opzichte van andere organisatie (met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in dezelfde bedrijfsgrootteklasse), en behoren tot de 10% best presterende bedrijven op dit gebied.

Met de Trede 3 | 30+ -certificering tonen organisaties niet alleen aan om op het gebied van sociaal ondernemerschap tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland te behoren, maar ook dat minimaal 30% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
9 november 2020