Leerbouwen B.V. aantoonbaar sociaal met trede 3

Leerbouwen B.V. aantoonbaar sociaal met trede 3

Leerbouwen B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Leerbouwen B.V.  bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Leerbouwen B.V. aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Toekomst in de bouwsector door praktijkgerichte opleidingen van Leerbouwen

Leerbouwen richt zich op het opleiden van mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt in bouwsector. Door middel van praktijkgerichte beroepsopleiding brengt Leerbouwen mensen een vak bij. Onder begeleiding van een praktijkopleider leert men de fijne kneepjes van het vak en hoe het beroep veilig uitvoert wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt in één van de praktijkruimtes in het Centrum voor Vakopleidingen in Groningen. In goede samenwerking met het bedrijfsleven, gemeentes, UWV, Werk in Zicht en uitzendbureaus zorgt Leerbouwen voor bouwopleidingen op maat.

Hendrik van der Sluis, coördinator: “Wij vinden dat iedereen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt een kans moet krijgen om zich te laten omscholen naar een beroep wat hij/zij leuk vindt. Bij Leerbouwen richting wij ons op bouw en kan men zich middels een korte praktijkopleiding laten omscholen om de basisvaardigheden eigen te maken voor de beroepen: Schilderen, Timmeren, Metselen, stukadoren en monteur zonnepanelen. Met de PSO geven wij een gezicht aan “People” binnen MVO en we hebben de ambitie om op de PSO door te groeien. We zorgen ervoor dat onze processen goed op elkaar afgestemd zijn, de juiste balans tussen praktijk en administratie. Om zo iedereen aan de voorkant maar ook aan de achterkant zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. We vinden het belangrijk dat het sociale aspect scherp blijft binnen onze organisatie zodat wij ook richting onze aangesloten bedrijven kunnen communiceren dat wij met deze PSO-certificering werken. Het is voor onze kandidaten belangrijk maar het is ook steeds belangrijker voor bedrijven om hiermee te werken." 

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
10 december 2020