Busbedrijf zet zich in voor duurzame inzet medewerkers: EBS gecertificeerd voor PSO trede 2

Busbedrijf zet zich in voor duurzame inzet medewerkers: EBS gecertificeerd voor PSO trede 2

EBS startte in 2020 een certificeringstraject. Het ging er eerst om te weten met welke stappen (eerst) trede 1 op de PSO-prestatieladder bereikt kon worden. Al snel werd duidelijk dat het EBS-beleid naar de PSO-maatstaven al heel sociaal was. Het gevolg hiervan is dat EBS direct binnenkomt op de prestatieladder en zelfs op trede 2. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. De registratie is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het certificeringstraject kent een aspirantstatus en 3 treden die kunnen worden toegekend aan bedrijven die zich inzetten voor sociaal en inclusief werkgeverschap.

Nicolette Szecsenyi, manager HR bij EBS: “In onze concessie Waterland zijn we al enige jaren intensief bezig om mensen met een arbeidsbeperking te herplaatsen, bij voorkeur in de eigen functie met aanpassingen, of in een andere functie. Voor onze ‘nieuwere’ concessies, in Haaglanden en Voorne-Putten & Rozenburg hebben we meteen dezelfde werkwijze geïntroduceerd. Zo konden we direct trede 2 behalen, dat is een mooie prestatie.”

Op 16 december 2020 werd het behalen van het certificaat feestelijk en virtueel gevierd met de opdrachtgevers Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA).

Igor Bal, portefeuillehouder OV van MRDH: "Het is heel fijn om te zien dat EBS dit zo snel heeft behaald. Natuurlijk schrijven we als concessieverlener hier mooie dingen over in bestekken, maar daarmee ben je er nog niet. Dat EBS zo snel al PSO-gecertificeerd is, is zo tegen het eind van het jaar een mooie bekroning op veel hard werken. Ook vanuit mijn rol als wethouder Werk en Inkomen ben ik blij met de positieve rol die EBS hiermee speelt op de regionale arbeidsmarkt.

We zijn er enorm trots op dat we deze mijlpaal hebben behaald,” zegt Wim Kurver, CEO van EBS. “Maar het gaat ons er vooral om dat we hiermee aantonen dat we stappen zetten met sociaal ondernemen. We willen een goede werkgever zijn en blijven.

Thea de Vries, Secretaris-Directeur van Vervoerregio Amsterdam wil in de eerste plaats EBS feliciteren: “In één keer naar trede 2, dat zegt veel over EBS”.

Daarnaast maakt De Vries ook de brug naar het inclusiviteitsbeleid van Vervoerregio Amsterdam: “In het beleidskader Inclusieve Mobiliteit maakt de Vervoerregio Amsterdam zich sterk voor een toegankelijker en inclusiever vervoersysteem. Dat EBS, als één van de grote uitvoerders in onze regio, het goede voorbeeld geeft sluit daar goed bij aan.

Voor de certificering heeft EBS samengewerkt met Extend. Szecsenyi: “Extend adviseert en ondersteunt ons bij inclusief ondernemen. Wij delen deze visie: Er met elkaar voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking in het arbeidsproces kunnen blijven.” Over EBS EBS voert het openbaar vervoer uit in drie regio’s op basis van in openbare aanbesteding gegunde concessies. Voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag bedient EBS de busreizigers in Voorne-Putten en Rozenburg en in de regio rond Den Haag, inclusief de steden Delft en Zoetermeer. In de regio Waterland, met gemeenten als Purmerend en Edam-Volendam verzorgt EBS het openbaar vervoer namens Vervoerregio Amsterdam.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk. 

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
17 december 2020