VB Bouw Holding B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald

VB Bouw Holding B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald

VB Bouw Holding B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat VB Bouw Holding B.V. bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft VB Bouw Holding B.V. aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Foto: Steef Janssen, assistent inkoper en vertelt meer in het volgende filmpje.

VB Bouw Holding B.V.

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide ondernemingen actief op het gebied van Ontwikkelen en Bouwen. De groep is landelijk actief, maar de focus ligt op Midden- en Zuid-Nederland. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maken ze gebruik van elkaars specifieke expertise. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep.

Miranda Heemels, P&O Manager: “Wij vinden het PSO-certificaat belangrijk voor diverse doeleinden. Ten eerste dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ons kunnen vinden op de site van PSO-Nederland en dan bij ons kunnen solliciteren (of dat hun jobcoaches of stagebegeleiders ons kunnen vinden op de site). Verder vinden wij het ook belangrijk dat onze opdrachtgevers weten met wat voor soort bedrijf ze te maken hebben. Natuurlijk vertellen wij dat ook met trots, maar het is fijn als je het certificaat kunt overleggen.

Buiten het feit dat we altijd proberen om bij vacatures te kijken of we die kunnen invullen bij deze doelgroep proberen wij óók onze onderaannemers en opdrachtgevers mee te krijgen om zich PSO te certificeren. Zo is een opdrachtgever, die werkt met 6 a 7 ketenpartners, geswitcht van SROI per opdracht naar PSO. Wij hebben bij deze opdrachtgever (en de ketenpartners) een bijeenkomst georganiseerd waarin wij de voordelen van PSO ten opzichte van hebben SROI uitgelegd. Deze opdrachtgever heeft nu aangegeven aan de ketenpartners dat ze met ingang van 2021 minimaal aspirant status dienen te hebben en vanaf 2022 trede 2. Als je hier niet toe bereid bent dan mag je niet meer voor hun werken. Dat ons dat gelukt is bij deze opdrachtgever vinden wij dus geweldig!"

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
21 december 2020