T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V. zet mensen centraal en behaalt hoogste Trede op de PSO

T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V. zet mensen centraal en behaalt hoogste Trede op de PSO

T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V. maakt aantoonbaar sociaal ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan en behaalt Trede 3 op de PSO-Prestatieladder. Met het PSO-Certificaat bewijst T&G Groep aan haar klanten dat zij een sociale organisatie is. Naast dat zij de ambitie hebben om deze mooie positie te behouden, wil T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V. haar positie op de PSO ook elk jaar verhogen en verbeteren.

Over T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V.

T&G Groep is een aannemerscollectief met vier werkmaatschappijen. Samen zorgen ze voor de inrichting en het beheer van groene, grijze en blauwe buitenruimten door heel Nederland. Door deze bedrijven onder één dak te bundelen is het voor T&G Groep nog gemakkelijker om samen te werken en om visie, kennis, expertise en vakmanschap te delen. De combinatie van diverse disciplines binnen één organisatie zorgt ervoor dat T&G Groep over de grenzen van andere branches heen kijkt. De opdrachtgevers, die eveneens grensoverschrijdend willen en durven denken, zien T&G Groep daardoor als kennispartner. Van advies tot ontwerp en van aanleg tot langdurige partnerships in beheer.

T&G Terrein- en Groenvoorziening B.V. en haar visie op Social Return

Het standpunt van T&G Groep is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt deel moeten kunnen uitmaken van de maatschappij. Om dit voor elkaar te krijgen past de organisatie haar onderhoudsplanning aan om te zorgen dat deze medewerkers jaarrond in dienst kunnen zijn. Het risico is namelijk dat sociale krachten in het hoogseizoen worden opgeroepen om mee te werken en vervolgens in het laagseizoen weer terug de gemeentelijke "kaartenbak" in moeten. Dit is niet hoe T&G Groep Social Return ziet. Daarom plant de organisatie werkzaamheden waar mogelijk vroeger of later in het jaar, zodat zij de werkdruk van het hoogseizoen verdeelt.   

T&G Groep had al diverse werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst voordat zij het PSO-Certificaat had bemachtigd. De organisatie kijkt per persoon welke werkzaamheden bij hem of haar passen. Zij hebben dus geen vast ‘stappenplan’ wat betreft het vergroten van de arbeidsparticipatie van de PSO-doelgroep. Wel zet T&G Groep extra stappen om te zorgen dat alle werknemers het gevoel hebben dat zij echt bij het team horen en gewoon mee kunnen draaien. Een voorbeeld hiervan is een speciale maaier die is omgebouwd zodat een medewerker met een lichamelijke beperking deze kan bedienen. Daarnaast zoekt de organisatie actief naar klanten die eenzelfde visie hebben op Social Return als zij: de mensen centraal.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nlinventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
18 january 2021