Attero beloond met Trede 1 op de PSO

Attero beloond met Trede 1 op de PSO

Binnen Attero wordt waarde gehecht aan een duurzame arbeidsmarkt waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de diversiteit van talenten en waarin deze vermogens worden ingezet om productief in maatschappelijke behoeften te voorzien. Attero gelooft in meedoen en niet in ‘buitenspel staan.’ Het is daarbij van belang om een goed beleid te hebben op het gebied van inclusief ondernemen en de uitvoering daarvan te borgen. Deze uitvoering is nu beloond met Trede 1 op de PSO.

Over Attero

Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Als marktleider in Nederland verwerkt de organisatie op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven; efficiënt, schoon en veilig. Of het nu gaat om restafval, gft, grond en puin, of het scheiden en sorteren van kunststoffen, Attero wil met zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Dit doet Attero door middel van productie van duurzame energie en grondstoffen. Daarnaast bieden zij hun klanten altijd een praktische oplossing voor alle afvalvraagstukken. De potentie van afval maximaal benutten, dat is wat de kundige en betrokken medewerkers van Attero dagelijks doen. Zij geven afval waarde.

Met het behalen van Trede 1 op de PSO geeft Attero aan doelgericht in kaart te hebben gebracht waar de kansen en mogelijkheden liggen voor het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. In de toekomst wil de organisatie de directe bijdrage hiervoor uitbreiden en de ketenstimulering actief uitdragen.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
20 january 2021