Witteveen Taxicentrale B.V. geeft “kansen aan mensen die nu nog aan de zijlijn staan” en behaalt PSO-Trede 3 én het PSO 30 certificaat

Witteveen Taxicentrale B.V. geeft “kansen aan mensen die nu nog aan de zijlijn staan” en behaalt PSO-Trede 3 én het PSO 30 certificaat

Onlangs is uit een onafhankelijke toetsing gebleken dat Witteveen Taxicentrale B.V. uit Lemmer voldoet aan alle eisen voor de hoogst haalbare PSO-erkenning. Daarom is Witteveen Taxicentrale B.V. naast het certificaat voor de derde en hoogste PSO-Trede ook in het bezit van het 30+ certificaat. Dit maakt zichtbaar dat minstens 30% van het personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroepenvervoer is de kern van de dienstverlening van Witteveen Taxicentrale B.V. De organisatie vervoert leerlingen die met de taxi naar school gaan en ouderen die door leeftijd of een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Daarnaast biedt Witteveen Taxicentrale maatwerk vervoersoplossingen binnen het personenvervoer.

Het mobiliteitsbedrijf wil graag een afspiegeling zijn van de (lokale) maatschappij. Volgens Witteveen Taxicentrale vormen wij met zijn allen de maatschappij en moet iedereen zijn steentje bijdragen. De organisatie gelooft in een maatschappij waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarom geeft Witteveen Taxicentrale kansen aan mensen die nu nog aan de zijlijn staan. Door tijd en aandacht voor passende werkzaamheden en begeleiding en ontwikkeling van medewerkers heeft de organisatie zo hoog op de PSO-Prestatieladder weten te scoren.

Edwin Williams (personeelszaken): “Witteveen Taxicentrale vindt het belangrijk om een PSO-certificaat aan te vragen, omdat de vraag naar een 30+ certificaat groeit. Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met dit certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarket. Daarnaast is de verwachting dat organisaties die zo’n erkenning voeren ook weer andere organisaties inspireren zich te ontwikkelen tot een PSO 30+ organisatie”.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO-Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
1 february 2021