Hoogste trede en het PSO 30+ certificaat voor DAAT B.V.

Hoogste trede en het PSO 30+ certificaat voor DAAT B.V.

DAAT B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald en het PSO 30+ certificaat ontvangen. Hiermee maakt de organisatie aantoonbaar dat het belang hecht aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van de PSO-doelgroep. DAAT B.V. voldoet aan alle eisen van PSO-Trede 3 en daarnaast bestaat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over DAAT B.V.

DAAT B.V. helpt bedrijven met het verwerken, visualiseren en analyseren van hun data. Dat doet de organisatie in de vorm van data verzamelen tot het weergeven van geanalyseerde data in een dashboard. Door bewust data in te zetten binnen een organisatie aan de hand van een strategie, is data niet alleen opgeslagen maar ook te gebruiken.

Sociaal ondernemen bij DAAT B.V.

DAAT B.V. is specifiek sociaal gaan ondernemen om mensen een kans te geven om uiteindelijk regulier geplaatst te kunnen worden binnen het bedrijf. Het doel van de organisatie is om iedere medewerker zichzelf te laten ontwikkelen door middel van een leertraject. Zo helpt DAAT B.V. gemotiveerde en kundige mensen met een duw in de rug om zichzelf weer volledig terug te kunnen plaatsen in de maatschappij. Dat helpt uiteindelijk ook bij aan de groei van de organisatie zelf.

Sociaal programma DAATLAB

DAAT en KonnecteD hebben de handen ineengeslagen met DAATLAB. Het programma Support your own data hero! is onderdeel van DAATLAB en is opgezet voor mensen met een afstand tot werk én met affiniteit voor ICT. Gedurende 7 maanden werkt een kandidaat bij DAAT en wordt hij of zij opgeleid door hun ICT-professionals. Hij of zij wordt daarbij begeleid door een jobcoach van KonnecteD. Als het interne traject succesvol is afgerond, gaat de kandidaat voor minimaal 6 maanden aan de slag bij een werkgever. 

Kevin Kelly, kandidaat programma DAATLAB: “Door mijn ADHD kan ik mijzelf moeilijk een halt toeroepen. Ik gamede vroeger zo’n 12 uur per dag en had weinig structuur. Bij DAATLAB ontdekte ik dat die hyperfocus voor een data-analist juist een kwaliteit is. Ik kan me echt vastbijten in iets en wil het per se oplossen. Ik werk nu 5 dagen in de week van 10:00 tot 18:00 uur. Iemand moet wel om 18:00 uur zeggen dat het tijd is om naar huis te gaan.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO-Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
4 february 2021