Robidus Groep B.V. is erkend als inclusief werkgever door het PSO keurmerk!

Robidus Groep B.V. is erkend als inclusief werkgever door het PSO keurmerk!

Robidus Groep B.V. heeft Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Robidus Groep B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Robidus Groep B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen. 

 

Over Robidus

 

Robidus Groep adviseert en ondersteunt organisaties bij de optimalisering van de inzetbaarheid van werknemers. Robidus Groep beperkt de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers door optimale benutting van de wettelijke regelingen én het sturen op inzetbaarheid van werknemers. De consultants van Robidus Groep helpen werkgevers bij alle vraagstukken rondom het in dienst hebben/nemen van mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de benutting van de subsidieregelingen, maar zeker ook beleidsmatige verbeteringen- en oplossingen. 

 

Missie

 

Robidus Groep vindt het belangrijk om een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin alle (toekomstige) medewerkers tot hun recht komen. Robidus Groep erkent het belang om een afspiegeling van de samenleving te zijn en een (aantoonbare) bijdrage te leveren aan een maatschappelijk vraagstuk.

Robidus Groep hecht er bovendien belang aan om haar visie ook naar buiten toe uit te dragen. Het PSO certificaat maakt aantoonbaar dat sociaal inclusief ondernemen onderdeel is van de interne beleidsvoering. Bovendien heeft Robidus Groep ambities om haar prestaties op het vlak van socialer ondernemen verder uit te breiden door middel van een actieve recruitmentstrategie en een sociaal inkoopbeleid. Zo zet de organisatie actief in op een significante groei op de PSO Prestatieladder binnen een tijdbestek van twee jaar. 

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

 

Socialer ondernemen binnen Robidus Groep

 

Socialer ondernemen gebeurt al geruime tijd binnen de organisatie. Al bij de instroom in de organisatie besteedt Robidus Groep aandacht aan het (h)erkennen van potentieel en het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen het recruitmentproces ligt de focus op het zo objectief mogelijk selecteren van kandidaten, bijvoorbeeld middels assessments, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteiten en competenties van de betreffende kandidaat. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn zichtbaar bij Robidus Groep en spelen een belangrijke rol in de organisatie. Als concreet voorbeeld: Robidus Groep heeft een lunchclub waar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt elke dag een gezonde lunch bereiden voor de Robidus medewerkers. Ook is het inkoopbeleid van Robidus gericht op de stimulering van organisaties met eenzelfde sociale missie. Zo koopt Robidus bij voorkeur in bij andere PSO gecertificeerde organisaties.

 

Aan het woord:

 

Petra Kamping (senior consultant Robidus): “Robidus heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Als consultant help ik werkgevers bij het inrichten van hun beleid rondom sociaal ondernemen. Ik ben er trots op dat mijn eigen werkgever nu ook in het bezit is van de PSO-certificering.” 

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
15 february 2021