Autismepunt behaalt weer Trede 3 en zet prestaties op vlak van socialer ondernemen voort

Autismepunt behaalt weer Trede 3 en zet prestaties op vlak van socialer ondernemen voort

Autismepunt heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Autismepunt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Autismepunt op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen. 

 

Over Autismepunt

 

Autismepunt biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met autisme in de regio Eindhoven. Autismepunt is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, job coaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis. Autismepunt gelooft in een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan bijdragen en meedoen.

 

Jarenlange PSO certificering

 

Autismepunt is al jarenlang gecertificeerd op de PSO Prestatieladder. Hiermee toont Autismepunt aan op langdurige, kwalitatieve wijze werkgelegenheid te willen bieden aan- en continu kansen te blijven creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Socialer ondernemen zit inmiddels al vanaf het allereerste begin verankerd in de bedrijfsvoering, en de organisatie ziet het als niet meer dan vanzelfsprekend om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen binnen Autismepunt. Autismepunt ziet bovendien de waarde in van het aannemen van mensen voordat de afstand ontstaat, en zet daarmee nadrukkelijk in op preventie.

 

Missie

 

Autismepunt gelooft dat het belangrijk is om als organisatie actief te zijn op het gebied van sociaal verantwoord ondernemen. Autismepunt vervult haar missie op een tweeledige manier. Enerzijds is haar dienstverlening gericht op het begeleiden en re-integreren van mensen op het autistisch spectrum, anderzijds probeert zij binnen haar personeelsbestand plaats te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Autismepunt gelooft in een inclusieve samenleving waar iedereen mee mag- en kan doen.

 

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

 

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
18 february 2021