Braspenning zet aantoonbaar in op sociaal ondernemen

Braspenning zet aantoonbaar in op sociaal ondernemen

Braspenning heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Braspenning op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Braspenning op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Het werkbezoek van de Amsterdamse Wethouder Rutger Groot Wassink (5e van links op de foto) naar aanleiding van de leerwerktrajecten met de doelgroep Statushouders. Foto is genomen in dok 3 van de werf van NDSM in Amsterdam Noord (Damen Shiprepair Amsterdam).

 

Over Braspenning

 

Braspenning is gespecialiseerd in het verwijderen van en beschermen tegen corrosie. Sinds 1956 conserveert de organisatie (zee)schepen, pleziervaartuigen, bruggen, opslagtanks, kranen en andere grote buitenobjecten. Braspenning straalt en coat met eigen middelen op scheepswerven in Amsterdam, Den Helder, Harlingen Antwerpen, Duinkerke en Brest (Frankrijk), Landskrona in Zweden en Curacao, maar ook op locatie en in eigen productiehallen.

 

PSO-certificering

 

Sociaal ondernemen zit stevig verankerd in de missie en werkwijze van Braspenning. De organisatie hecht veel belang aan het geven van eerlijke kansen aan iedereen op de arbeidsmarkt en draagt dit al lange tijd uit in haar beleid. Het PSO-certificaat is een erkenning voor de inzet van Braspenning op het gebied van sociaal ondernemen.

 

Gezien de organisatie al jaren bezig is met sociaal ondernemen ziet de organisatie het behalen van het PSO-certificaat daarom ook eerder als een formaliteit dan een verplichting. Dat de organisatie direct op de hoogste trede van de PSO-Prestatieladder gecertificeerd is geeft daar blijk aan.

 

Sociaal ondernemen binnen Braspenning

 

Braspenning richt zich bij de werving en tewerkstelling van medewerkers voornamelijk op de mogelijkheden en ambities van de medewerkers, niet de beperkingen. Zo blijft de organisatie weg bij vooroordelen over de eventuele afstand van de medewerker tot de arbeidsmarkt, en kijkt zij voornamelijk naar de intrinsieke motivatie van haar medewerkers.

Verder doet de organisatie de juiste aanpassingen om de medewerkers zo goed mogelijk te laten integreren en wennen aan de werkplek. De organisatie geeft aan dat de omschakeling naar werk, bijvoorbeeld vanuit een periode van werkeloosheid, een behoorlijke verandering kan zijn voor nieuwe medewerkers. Braspenning doet hierin haar uiterste best om de medewerkers zo goed mogelijk door de startperiode te coachen en begeleiden.

 

In beeld: Souffiane

 

Said Bentohami (Hoofd Personeelszaken en Juridische zaken bij Braspenning B.V.): “Voor een project van een grote klant waren we in het kader van Social Return in contact gekomen met Souffiane. Souffiane had een indrukwekkend CV. Zo was hij onder andere Test Engineer bij LG, totdat het bedrijf besloot te verhuizen naar Polen en hij hierdoor op straat kwam te staan. Hij heeft 20 jaar in London gewoond, studies op niveau afgerond en behoorlijk goede banen gehad in London. Wij waren dan ook verbaasd dat hij kwam solliciteren bij Braspenning voor een baan in de productie. Uiteraard vroeg ik dan ook of hij enig idee heeft van wat wij doen en hoe het kan dat hij elders niet aan de slag is gegaan, waar hij iets kan doen dat aansluit op zijn kwalificaties. Zijn antwoord: ‘denk dat ze mij inmiddels te oud vinden en ik wil gewoon werken, wat voor werk ik ook moet verrichten’. Na twee maanden werken in de productiehal, kwam een mooie vacature vrij. Wij waren per direct op zoek naar een Magazijn Chef. Na intern overleg werd besloten om Souffiane een maand de kans te geven om zich in deze functie te bewijzen. Twee weken later hebben wij hem een vast dienstverband gegeven met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Inmiddels is Souffiane een belangrijke spil in het distributie proces en staat hij intern bekend om zijn kennis op het gebied van Office software.”

Souffiane op het kantoor van Braspenning

 

Verdere ambities van Braspenning op het gebied van sociaal ondernemen

 

Ondanks dat Braspenning al direct op de hoogste trede gecertificeerd is ziet de organisatie nog volop manieren om zich te blijven ontwikkelen op het vlak van sociaal ondernemen. De organisatie is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, en daarmee neemt de vraag naar gemotiveerd personeel om de organisatie te versterken ook toe. Braspenning ziet het als een uitdaging om binnen deze groei haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen te blijven uitoefenen en uitdragen.

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

Deel dit bericht:  
1 march 2021