Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.9

Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.9

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen van de  PSO-handleiding versie 1.9.

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2021 zijn:

  • De aspirant status mag tweemaal verlengd worden (na toetsing door de auditor van de nieuwe PSO-aanvraag),
  • bbl-ers en bol-ers niveau 3 en 4 met een stage/leerwerkplek tellen als PSO-doelgroep mee en
  • de gewichten voor bbl/bol niveau 1 en 2 zijn verhoogd.

De Handleiding versie 1.9 is van toepassing vanaf 1 april 2021

De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 1.9 gelden (automatisch) bij PSO-aanvragen die na 1 april 2021 ingediend worden via de online (aanvraag)portal MijnPSO.  

Veel gegevens staan al ingevoerd in de online (aanvraag)portal van MijnPSO, maar er is nog geen definitieve PSO-aanvraag ingediend. Wat nu?

Indien uw organisatie al beschikt over een bestaand/ actief MijnPSO-account dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na of voor 1 april 2021 in te dienen. De invoering van de gegevens en de toetsing vinden dan plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 1.9. versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Als PSO-aanvrager dient u wel de reeds ingevoerde stappen in MijnPSO na te lopen en waar nodig aan te vullen. Dit geeft de online (aanvraag)portal MijnPSO automatisch aan.

Hier treft u de PSO-handleiding 1.9. versie aan.

Deel dit bericht:  
1 march 2021