Vekon Besturingstechniek B.V. is trots op PSO-certificering op hoogste trede

Vekon Besturingstechniek B.V. is trots op PSO-certificering op hoogste trede

Vekon Besturingstechniek B.V. toont aan tot de koplopers te behoren en behaalt de hoogste trede op de PSO-Prestatieladder. Uit de onafhankelijke toetsing is gebleken dat de organisatie zich aantoonbaar inzet voor een inclusievere samenleving en dat het belang hecht aan sociaal ondernemerschap. Vekon draagt op een innoverende manier bij aan de maakindustrie van Nederland, sociale betrokkenheid is daar een belangrijk onderdeel van en daar is de organisatie trots op.

Over Vekon Besturingstechniek B.V.

Vekon Besturingstechniek B.V. is opgericht in 1993 en sindsdien uitgegroeid tot een specialist voor het ontwerpen én produceren, naast het eventueel uit voorraad leveren, van elektrotechnische besturingssystemen. Vanuit haar vestiging in Made werken zo’n 30 professionals aan maatoplossingen voor klanten in binnen- en buitenland. Hierbij handelt Vekon altijd vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we van maximale toegevoegde waarde zijn tegen zo laag mogelijke kosten?’

Vekon staat voor een innoverende werkomgeving waar vakmanschap en innovatie voorop staan en de medewerkers passie hebben voor wat zij doen. Vekon is een betrokken en betrouwbare partner voor de mens in de organisatie en de wereld waarin wij leven.

Diversiteit binnen de organisatie

Bij de aanname van personeel is diversiteit voor Vekon een belangrijk speerpunt. Diversiteit betreft mannen en vrouwen, jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Het diversiteitsbeleid van de organisatie richt zich dan ook op de diversiteit in de volle breedte. De PSO richt zich op het meten en stimuleren van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Vekon zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Het PSO-Certificaat maakt deze visie ook kenbaar naar buiten toe.

Om het PSO-Certificaat te behalen heeft de organisatie de stappen die Vekon zet formeel vast laten leggen. Het diversiteitsbeleid van Vekon hoefde hiervoor niet worden aangepast. Ook in de toekomst zal diversiteit een speerpunt voor Vekon blijven en indien nodig zal het proces daarvoor worden bijgestuurd. Voor de organisatie is het belangrijk haar positie op de PSO-prestatieladder te behouden omdat Vekon zich wil blijven inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Judith Vermeulen, Directeur Vekon Besturingstechniek B.V.: “Met de juiste ondersteuning kunnen we vaak meer dan we in eerste instantie voor mogelijk hadden gehouden

Werken bij Vekon Besturingstechniek B.V.

Recent heeft Vekon Peter Snepvanger in dienst genomen. Peter heeft vorig jaar op arbeid therapeutische basis bij Vekon gewerkt en heeft laten zien dat hij, bij de juiste indeling en ondersteuning van werkzaamheden en werktijden, een mooie bijdrage aan Vekon kan leveren. Daarom heeft de organisatie hem een contract aangeboden en doorloopt het bedrijf momenteel samen met Peter het opbouwtraject. Vekon ziet hem groeien in zijn mogelijkheden en is erg blij met zijn inzet.

Peter Snepvanger: “Bij Vekon helpen alle collega’s elkaar om tot een goed eindresultaat te komen en gezelligheid op de werkvloer te creëren.

Foto: medewerker Peter Snepvanger.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO-Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
8 march 2021