Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd IJsselzorg!

Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd IJsselzorg!

IJsselzorg heeft de Aspirant status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat de organisatie aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd.  De organisatie werkt aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-ladder.  Groeien op de PSO-ladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is er een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. Een onafhankelijke certificerende instelling heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan gecontroleerd.

PSO stimuleert socialer ondernemen in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is in samenwerking met TNO, Start Foundation, PSO-Nederland en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De PSO wordt, in samenwerking met de markt, continue doorontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen.

Prestatieniveaus

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus de Aspirantstatus, trede 1, trede 2 en trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirantstatus behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de trede benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen. Een organisaties kan ook groeien op de ladder door diensten of producten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven.

 

 

Deel dit bericht:  
6 september 2016

Direct naar: