The Bridging Company is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO 30+ certificaat!

The Bridging Company is koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met het PSO 30+ certificaat!

The Bridging Company heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat The Bridging Company voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat The Bridging Company op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert The Bridging Company op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Over The Bridging Company

 The Bridging Company is een innovatieve sociale onderneming in Apeldoorn. Het uitgangspunt van de organisatie is dat werk een belangrijk onderdeel is van je leven. Dat werk gaat makkelijker en is veel leuker, als je datgene doet waar je goed in bent, of als je op een plek bent waar je je welkom voelt en waar er waardering is voor je.

Oog voor medewerkers

The Bridging Company is een vervolg op Tinkle Alarm, het bedrijf voor antidiefstalbelletjes. In het Learning Lab wordt gewerkt op een door het bedrijf ontwikkelde manier: buildingblocks. Het doel is om mensen in eerste instantie te laten ervaren dat ze wel degelijk potentie hebben en dat hun talent ertoe doet. Door dit proces hebben zij uiteindelijk meer kans op de arbeidsmarkt en daarmee een zinvolle invulling in hun leven. Eigenwaarde, een gezonde leefwijze, arbeidsritme en zelfstandigheid (ook op financieel gebied) wordt door iedereen binnen het bedrijf erg belangrijk gevonden. Er wordt gekeken naar wat nodig is, welk probleem aangepakt kan worden of welke vraag een bepaalde groep of persoon heeft. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met de gemeente en andere instanties die voor diegenen een verschil kunnen maken.

Sociaal ondernemen binnen The Bridging Company

In het bedrijf wordt continu gezocht naar hoe de producten zo duurzaam mogelijk kunnen worden gemaakt. Het materiaal voor de producten van The Bridging Company wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk lokaal of binnen Nederland gekocht. Hiervoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met een groothandel voor duurzame cadeaus en wordt speciaal recyclepapier ingekocht bij een Nederlands bedrijf voor het drukwerk.

Foto: drukkerij van The Bridging Company

 Op dit moment werken er binnen het team 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee vormen zij het overgrote deel van het personeel binnen The Bridging Company. De certificering van de organisatie op PSO trede 3 en PSO 30+ is erg belangrijk voor het bedrijf, omdat zij hiermee wil uitdragen aan andere bedrijven en instellingen dat (sociaal) ondernemen met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt normaal is. Daarnaast wil The Bridging Company heel graag in contact komen met mensen die het bedrijf een warm hart toedragen en willen ondersteunen. Dat kan op heel veel manieren bijvoorbeeld via een SROI verplichting, vrijwilligerswerk, of gift.

Het PSO 30+ certificaat

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Ruimte voor iedereen die wil leren

Leren is een proces dat een leven lang duurt. Dat kan in heel veel vormen. Zo kan iedereen binnen het bedrijf een cursus of opleiding volgen. En dan ook in de vorm waarbij het beste en snelst wordt geleerd. Zo blijft iedereen zichzelf ontwikkelen samen met andere collega’s binnen het team. Want het is wel duidelijk: iedereen leert iedere dag.

Het maakt bij The Bridging Company niet uit wie je bent, of wat je achtergrond is. Binnen het bedrijf wordt niet gekeken naar een C.V. Het meest belangrijke is dat iemand het leuk vindt om naar de werkplek te komen en met zijn of haar talent een bijdrage kan leveren aan het grotere geheel. Op zijn of haar manier. De uitgangspunten hierbij zijn: wat kan ik, wat wil ik, waar heb ik behoefte aan, wat heb ik nodig?

Iedereen is meer dan welkom om eens te kijken hoe het team van The Bridging Company werkt. Kom langs, een afspraak is niet nodig.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
25 march 2021