Burghouwt presteert bovengemiddeld en behaalt direct het trede 2 certificaat!

Burghouwt presteert bovengemiddeld en behaalt direct het trede 2 certificaat!

Burghouwt heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Burghouwt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkt graag samen met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Burghouwt op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Foto: de medewerkers van Burghouwt nemen het PSO-certificaat in ontvangst.

Burghouwt is een onafhankelijke technische groothandel in ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk. De organisatie adviseert en levert hoogwaardige producten aan bouw- en bouw gerelateerde ondernemingen. Met tien vestigingen verspreid over het land onderscheidt het bedrijf zich in drie specialismen die tot uiting komen in de drie verschillende verkoopafdelingen: timmer en deuren industrie, ventilatieroosters- en suskasten en de aannemerij.

Als betrouwbare partner en werkgever onderhoudt Burghouwt langdurige relaties met haar afnemers, leveranciers en medewerkers. Uiteraard met een gezond rendement waarbij het menselijk aspect niet uit oog wordt verloren. Als familiebedrijf hecht de organisatie bovendien veel waarde aan sociaal ondernemen en ziet zij het als haar taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

Sociaal ondernemen binnen Burghouwt

Burghouwt heeft een productie afdeling voor DUCO ventilatieroosters waar mogelijkheden liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen Burghouwt is in het kader van sociaal ondernemen gekozen om dit in te vullen met SW-medewerkers. Het werk op deze afdeling leent zich goed voor een aangepaste werkomgeving, waarbij iedere productiemedewerker individuele begeleiding kan krijgen. De werkzaamheden, snelheid van werk, uren et cetera, worden tot op de persoon nauwkeurig bepaald om een voor hen zo fijn mogelijke werkomgeving te creëren. Burghouwt waarborgt hierbij de wensen en behoeftes van haar medewerkers, en zorgt ervoor dat, naar gelang de wensen van de medewerker, er ofwel ondersteuning, ofwel doorontwikkeling wordt geboden.

Medewerker aan het woord:

Daan Markerink: “Het fijne van Burghouwt is dat je gewoon wordt behandeld als een normale werknemer van Burghouwt. Je voelt je gewaardeerd en onderdeel van Burghouwt.

Met de certificering op de PSO-Prestatieladder maakt de organisatie kenbaar dat zij zich aantoonbaar inzet op het vlak van sociaal ondernemen, en hierin tot de koplopers van Nederland behoort. Bovendien geeft de PSO Prestatieladder Burghouwt duidelijke inzichten en handvatten om haar prestaties op het vlak van socialer ondernemen te waarborgen en te behouden.

Verder doorgroeien op de PSO-Prestatieladder

Hoewel de organisatie direct al op trede 2 is gecertificeerd, ziet de organisatie het certificaat ook als een stimulans om de werkgelegenheid binnen het bedrijf te vergroten.

Daan Burghouwt: “Voor nu is het PSO-certificaat vooral gebaseerd op de Duco-afdeling (productie van ventilatieroosters). Wij hebben voornemens om dit breder aan te pakken binnen Burghouwt en te onderzoeken of we ook andere processen dusdanig kunnen inrichten zodat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt deze werkzaamheden ook kunnen uitvoeren.

Ook benieuwd hoe uw organisatie presteert op de PSO-Prestatieladder? Op www.mijnpso.nl kunt u vrijblijvend inventariseren of u in aanmerking komt voor een Aspirant-status of Trede-certificaat. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
1 april 2021