Breen Services behoort opnieuw tot de koplopers van sociaal ondernemen en behaalt weer de Trede 3 en de 30+ certificeringen!

Breen Services behoort opnieuw tot de koplopers van sociaal ondernemen en behaalt weer de Trede 3 en de 30+ certificeringen!

Breen Services heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Breen Services voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Breen Services op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Breen Services op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Breen Services onderneemt verschillende werkzaamheden op het gebied van IT. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in twee onderdelen. Ten eerste biedt de organisatie werkplek-ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van computers en het ondersteunen bij Microsoft 365 gebruik, bestands- en back-upbeheer, maar ook support bij een vastgelopen printer of andere zaken die erbij komen. Breen Services ondersteunt haar klanten via een speciaal ingerichte helpdesk waar vanuit de medewerkers van Breen werken. Verder is Breen Services ook actief in de softwareontwikkeling. Zo levert Breen Services maatwerk in slimme software toepassingen voor haar klanten. Hiermee optimaliseert de organisatie de bedrijfssystemen- en processen met bijvoorbeeld .NET- en Microsoft Office ontwikkeling.

IT met impact

Breen Services biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Dit kan in de vorm van een werkervarings-/stageplaats, of (aansluitend) een betaalde baan. Over het algemeen hebben medewerkers bij de organisatie een vorm van autisme. Mensen hoeven bij Breen Services geen afgeronde IT-opleiding te hebben. Het belangrijkste is dat ze talent hebben op het gebied van IT en open staan om te ontdekken en te leren. Bij Breen Services wordt namelijk ook op eigen initiatief gewerkt aan innoverende projecten. Zo heeft de organisatie naast haar reguliere werk voor klanten enkele projecten met een open einde zoals op het gebied van app-ontwikkeling en Augmented Reality.

Samen naar een inclusieve samenleving

Samen met haar klanten zorgt Breen Services ervoor dat zij kansen en mogelijkheden kan blijven bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Breen Services vindt het hierbij belangrijk om samen te werken met organisaties met een eenzelfde maatschappelijke insteek. Ook vindt zij het belangrijk dat er binnen de samenwerking oog voor de medewerkers is.

Judith Scholten: “Wij vinden het belangrijk dat onze klanten achter onze werkwijze staan. Zaken kosten soms meer tijd, maar hierbij krijgt de klant een persoonlijke benadering en kwaliteitswerk van zeer betrokken medewerkers.

PSO certificering als onderdeel van sociaal ondernemerschap

Met de her-certificering van Breen Services op Trede 3 en het 30+ certificaat maakt de organisatie aantoonbaar dat de organisatie structureel met sociaal ondernemen bezig is binnen de organisatie. De eigenaren van Breen Services; Judith en Jeroen Scholten, geven verder aan dat het sociaal ondernemen zodanig in de bedrijfsvoering verankerd zit dat er geen extra stappen zijn genomen om tot dit hoge resultaat te komen. De organisatie spreekt echter nadrukkelijk uit dat zij de ambitie heeft om het hoge prestatieniveau te waarborgen en de certificering op Trede 3 en het 30+ certificaat te behouden.

Judith Scholten: “Met het PSO certificaat laten wij zien dat we een echte sociale onderneming zijn en dat dit ook is getoetst.

Medewerkers aan het woord:

Ron: “Breen services is een prettige en veilige werk-/leeromgeving. Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen op een manier die voor jou prettig is en er is begrip wanneer het even niet zo lekker gaat.

Achmed: “Dankzij Breen Services heb ik mijn zelfvertrouwen terug. Normaliter houd ik mij zelf verantwoordelijk als er iets mis  gaat. Omdat ik geautomatiseerd websites test op fouten, gaat er bijna altijd wel wat mis. Nu weet ik inmiddels dat een test ook kan falen omdat het slecht is geprogrammeerd en zal ik eerder terugkoppeling geven aan de ontwikkelaar. Breen Services heeft mij de rust in het leven teruggegeven.

Foto boven: Jeroen en Judith Scholten

 PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
13 april 2021