De Koornbeemd Cultuurtechnische Werken is erkend voor haar prestaties op het vlak van sociaal ondernemen met de hoogste trede!

De Koornbeemd Cultuurtechnische Werken is erkend voor haar prestaties op het vlak van sociaal ondernemen met de hoogste trede!

De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken voert werkzaamheden uit in de Grond- Weg en Waterbouw. Deze werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijp maken van nieuwe wijken en het verrichten van werkzaamheden in de buitenruimte in de ruimste zin van het woord. De organisatie zorgt voor een perfecte inrichting van de straat en omliggende omgeving voor haar klanten. Tevens voert De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken werkzaamheden uit om het landschap er prachtig en goed onderhouden uit te laten zien. Dit alles wordt uitgevoerd in opdracht van Gemeentes, (bouw)bedrijven, particulieren en natuurorganisaties.

Sociaal ondernemen als vanzelfsprekendheid

De Koornbeemd wil graag zijn bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven binnen de organisatie en hen een prettige werkomgeving bieden. De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken ziet zijn sociaal ondernemerschap dan ook als een vanzelfsprekendheid en wil voor zowel de huidige- als de toekomstige generatie zijn sociale bijdrage leveren. Met het PSO certificaat maakt de organisatie aantoonbaar dat het bedrijf Maatschappelijk Verantwoord onderneemt en zo een positieve impact maakt op de samenleving.

Inzetten op een prettige werkplek voor iedereen

De organisatie is al langere tijd actief op het vlak van sociaal ondernemen en heeft de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stevig verankerd binnen de bedrijfsvoering. De Koornbeemd heeft al meerdere jaren verschillende groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Deze medewerkers kunnen bij de organisatie te werk gesteld zijn vanuit hun school of opleiding, maar het betreffen onder andere ook jongeren met een uitkering, of een doelgroep vanuit de Gemeente. Deze mensen zijn erg enthousiast om werkzaam te zijn in de groene ruimte. Door elke medewerker een kans te geven op een werkplek die geschikt is voor hen ziet De Koornbeemd Cultuur- en Civieltechnische werken dan ook dat de PSO-doelgroep een waardevolle aanvulling voor het bedrijf is.

Ambities als sociaal ondernemer

De Koornbeemd spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om zich bovengemiddeld blijven in te zetten op het vlak van sociaal ondernemen. De organisatie waarborgt het hoge prestatieniveau onder andere door continu te investeren in de kwaliteit van haar medewerkers door middel van opleidingen en goede begeleiding. De organisatie heeft als doelstelling om in de toekomst minimaal trede 3 te behouden en wellicht nog verder op te schalen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
14 april 2021