Woonstichting ’thuis zet zich aantoonbaar in als sociaal ondernemer en wordt erkend met hoogste trede op de PSO Prestatieladder!

Woonstichting ’thuis zet zich aantoonbaar in als sociaal ondernemer en wordt erkend met hoogste trede op de PSO Prestatieladder!

Woonstichting ’thuis heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat ’thuis op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert ’thuis op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Woonstichting ’thuis is een woningcorporatie die zich inzet voor duurzame, toekomstbestendige huisvesting voor haar huurders. De organisatie is overwegend actief in de wijdere omgeving van Eindhoven.

Oog voor de samenleving en eigen medewerkers

Als woningcorporatie streeft ’thuis  ernaar om een maatschappelijke impact te bewerkstelligen met haar activiteiten. Zo zet de organisatie mens en samenleving centraal in de bedrijfsvoering. Via social return levert ‘thuis een actieve bijdrage aan de maatschappij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar- en in een geschikte functie.

Tegelijkertijd vindt ‘thuis het belangrijk dat zij een prettige werkomgeving creëert en waarborgt voor al haar medewerkers. Binnen de organisatie zijn er al meerdere jaren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam in het lunch-werk café en in de wijk. Wanneer er behoefte is aan extra begeleiding of een aangepaste werkplek dan faciliteert ‘thuis dit graag. Zo maakt de organisatie het mogelijk dat iedereen kan bijdragen binnen de organisatie zelf, en de samenleving in het algemeen. 

Blijven inzetten voor sociaal ondernemerschap

Woonstichting ’thuis spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om het trede 3 certificaat te behouden, en daarmee de hoge inzet van de organisatie op het vlak van sociaal ondernemen te blijven waarborgen. Het hoge prestatieniveau kwam enigszins als een verrassing, omdat de organisatie vorig jaar had uitgesproken om in te stappen op de Aspirant status en wellicht door te groeien naar het trede 2 certificaat. Dat ’thuis direct zo hoog op de PSO Prestatieladder presteert toont aan dat de organisatie het sociaal ondernemen al volledig had verankerd in de organisatie en een bovengemiddelde prestatie levert op dit vlak.

Foto: Directeur Luc Severijnen met het PSO certificaat

 

Samen impact creëren

De organisatie zoekt óók steeds meer de samenwerking met ketenpartners en leveranciers die al aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven. Zo heeft de organisatie de PSO bijvoorbeeld al opgenomen in het nieuwe inkoopbeleid van ‘thuis. Leveranciers met een PSO-status komen in aanmerking voor een hogere waardering dan leveranciers zonder status. Naar de toekomst toe zal een aantoonbare prestatie op het vlak van sociaal ondernemen een steeds grotere plaats gaan innemen in het inkoopbeleid van ‘thuis. Immers, hoe meer (keten)organisaties aan de slag gaan met sociaal ondernemen, hoe meer kans er is op werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

 PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
15 april 2021