Swink behoort weer tot de best-presterende bedrijven op het vlak van sociaal ondernemen!

Swink behoort weer tot de best-presterende bedrijven op het vlak van sociaal ondernemen!

Swink heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Swink voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Swink op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Swink  op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Swink levert data-analytics en digitale toegankelijkheidsdienstverlening aan overheden en zorginstellingen. De organisatie ontsluit de talenten van mensen met autisme en zorgt ervoor dat haar klanten digitaal toegankelijk worden en data gedreven kunnen gaan werken. Met het specialisme, de deskundigheid én pragmatische instelling van haar medewerkers verrast Swink haar klanten. De organisatie heeft alles in huis om de meest complexe vraagstukken voor haar klanten op te lossen.

Samen naar een inclusieve samenleving

Samen met haar klanten zorgt Swink voor duurzaam betaalde banen voor mensen met autisme. Door bij Swink in te kopen zorgen deze organisaties er indirect voor dat Swink kansen kan bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen deze medewerkers onafhankelijk en zelfstandig zijn, zich ontwikkelen en hun dromen verwezenlijken. Met werk op een niveau dat recht doet aan hun kwaliteiten.

Het belang van sociaal werkgeverschap

De recente hercertificering sluit goed aan bij het sociale karakter dat Swink uitdraagt en haar bijbehorende missie om continu het sociaal ondernemen binnen de organisatie te waarborgen. Als sociale onderneming en Bcorp is het de missie van Swink om zoveel mogelijk mensen met autisme een betekenisvolle baan te geven. Daarom heeft 70% van de mensen die bij Swink werkt een vorm van autisme.

De organisatie geeft verder aan dat zij ambities heeft om zich te blijven inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Swink wil een blauwdruk ontwikkelen voor het werken met mensen met autisme en helpt in de toekomst andere organisaties in Europa daarmee. Dat doet de organisatie door het delen van kennis & kunde en een standaard aanpak. Daardoor realiseert de organisatie werk voor- en een positieve beeldvorming rondom mensen met autisme.

Medewerker aan het woord:

Vincent Wiering is werkzaam bij Swink als (contentspecialist).

Vincent: "Het werken bij Swink zorgt ervoor dat ik meer zelfvertrouwen krijg en mijn grenzen durf te verleggen."

Foto boven: Vincent Wiering

 Het PSO 30+ certificaat

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
23 april 2021