Stichting MEE West-Brabant weer op de hoogste Trede gecertificeerd!

Stichting MEE West-Brabant weer op de hoogste Trede gecertificeerd!

MEE West-Brabant heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat MEE West-Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert MEE West-Brabant op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

MEE West-Brabant is een regionale kennispartner op het gebied van leven- en werken met een beperking. MEE West-Brabant biedt directe ondersteuning aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De organisatie ondersteunt en adviseert tevens andere bedrijven en organisaties die werken of willen werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle werkzaamheden van de organisatie zijn geijkt op de overkoepelende missie van MEE West-Brabant om iedereen volwaardig te kunnen laten meedoen in de samenleving. De PSO-certificering sluit daarmee naadloos aan op de bedrijfsvoering en kernwaarden van MEE West-Brabant.

MEE West-Brabant stelt zich tot doel dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. MEE West-Brabant geeft passende ondersteuning aan iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij stimuleren persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat zelfstandigheid behouden blijft.

Maartje de Bakker, HR medewerker: “MEE maakt meedoen mogelijk: iedereen mag er zijn, iedereen kan meedoen, op zijn eigen manier. MEE West-Brabant zet zich hiervoor in met kennis en expertise, daadkracht en creativiteit in.

Vanwege de jarenlange kennis- en ervaring binnen het domein van zorg en ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is MEE West-Brabant als geen ander in staat om medewerkers binnen haar eigen organisatie te begeleiden en faciliteren in een passende werkplek. De organisatie zet actief in op een divers en inclusief personeelsbestand en moedigt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan ook sterk aan om te solliciteren bij MEE.

PSO-Certificering

MEE West-Brabant richt zich met haar activiteiten op het vergroten van de inclusiviteit op de arbeidsmarkt en de bredere samenleving. Het sociaal ondernemerschap zit daarom al volledig verankerd in de bedrijfsvoering van MEE West-Brabant. Met de PSO-certificering kan de organisatie ook naar buiten uitdragen dat zij doet aan: “Practice what you preach”. Binnen de eigen organisatie biedt MEE West-Brabant bovengemiddeld veel werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en zij helpt andere organisaties graag om dit ook te kunnen faciliteren!

MEE West-Brabant is al sinds 2017 gecertificeerd op de PSO Prestatieladder, en binnen die tijd doorgegroeid van Trede 2 naar Trede 3. Nu de organisatie inmiddels op de hoogste trede is gecertificeerd heeft MEE West-Brabant de volle ambitie om dit hoge prestatieniveau te waarborgen en de werkgelegenheid binnen de organisatie te behouden.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk. 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

Deel dit bericht:  
28 april 2021