Huiberts B.V. toont haar sociale ondernemerschap met het Trede 2 certificaat!

Huiberts B.V. toont haar sociale ondernemerschap met het Trede 2 certificaat!

Huiberts B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Huiberts B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Huiberts B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Aannemings- en machineverhuurbedrijf Huiberts B.V. is werkzaam op het gebied van grondwerk, schoeiingwerk, baggerwerk en cultuurtechnisch werk. Het familiebedrijf is reeds in 1960 opgericht, en is al jarenlang een vertrouwde partner in de regio Waterland voor grond en infra. Huiberts B.V. is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een bedrijf met circa 20 vaste medewerkers in dienst. Met een vast en ervaren personeelsbestand heeft Huiberts B.V. de benodigde professionaliteit en deskundigheid in huis om het gevarieerde palet aan opdrachten naar volle tevredenheid van de klant uit te voeren.

Een inclusief familiebedrijf

Huiberts B.V. is een organisatie met oog voor haar eigen medewerkers. De organisatie vindt het belangrijk dat de medewerkers zich goed voelen op hun plek binnen het bedrijf en dat zij de kans krijgen om hun talenten te benutten. Zo is het voor Huiberts bijvoorbeeld van belang dat haar medewerkers inspraak hebben in het materieel waar zij mee werken. Deze zorgvuldige aandacht voor de wensen en behoeftes van haar personeel vertaalt zich in de jarenlange staat van dienst die de meeste medewerkers bij Huiberts hebben.  

Sociaal ondernemen als vanzelfsprekendheid

De organisatie is al langere tijd actief op het gebied van socialer ondernemen en het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Huiberts is bovendien een erkend leerbedrijf, met een ervaren Leermeester die de stagiaires begeleidt binnen het traject. Het bedrijf vindt het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Het PSO certificaat sluit daarom goed aan op de waarden die Huiberts B.V. al jarenlang had verankerd in de bedrijfsvoering. De personen die onder de doelgroep vallen werken al jaren bij Huiberts B.V., en zijn waardevolle medewerkers voor het bedrijf.

Medewerker in beeld:

De grote betrokkenheid van Huiberts B.V. bij haar medewerkers blijkt uit het verhaal van Richard Brouwer, een gewaardeerde collega binnen Huiberts. Na een heftige medische complicatie kwamen zowel Richard en eigenaar Kees Huiberts voor een grote uitdaging te staan: Richard passend laten instromen in het bedrijf met alle benodigde regelingen en aanpassingen. In hechte samenwerking met Richard heeft Huiberts B.V. zich vol ingezet op een goede regeling voor Richard waarbij hij in zijn eigen tempo weer aan de slag kon. Het bedrijf heeft alles op alles gezet om in samenspraak met uitkeringsinstanties, en Richard zelf, het weer mogelijk te maken dat Richard aan de slag bleef bij Huiberts B.V.

Ambities op het vlak van socialer ondernemen

Dat de organisatie direct bij de eerste certificatie op trede 2 van de PSO-Prestatieladder is gecertificeerd spreekt voor het feit dat sociaal ondernemen een zeer belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel is binnen de organisatie. Het behalen van het PSO-certificaat was een vereist onderdeel voor een aanbesteding. Het bedrijf heeft echter geen extra stappen hoeven nemen naar aanleiding van de PSO aanvraag, omdat zij reeds bovengemiddeld werkgelegenheid bood aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zij hiermee ook bovengemiddeld scoort op de PSO Prestatieladder is een mooie erkenning van deze inspanningen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk. 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
30 april 2021