H. Brinkman Schilderwerken is aantoonbaar gestart met sociaal ondernemerschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

H. Brinkman Schilderwerken is aantoonbaar gestart met sociaal ondernemerschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!

H. Brinkman Schilderwerken heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat H. Brinkman Schilderwerken aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft H. Brinkman Schilderwerken aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

H. Brinkman Schilderwerken is een familiebedrijf dat als sinds 1934 actief is. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een zeer ervaren en betrouwbaar schildersbedrijf met circa 25-30 medewerkers. De lange staat van dienst en het hoge kwaliteitsniveau vertaalt zich in de langdurige samenwerkingen die H. Brinkman Schilderwerken heeft met haar partners. De organisatie werkt voor een divers palet aan opdrachtgevers waaronder woningcorporaties, vakantieparken, bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, beheerders en beleggers, de overheid en de vereniging van eigenaren. Het bedrijf houdt zich bezig met schilderwerken in de breedste zin van het woord. Voor elk type klus streeft H. Brinkman Schilderwerken daarom naar een persoonlijke benadering met een hoge mate van deskundigheid.

Een sociaal bedrijf

H. Brinkman Schilderwerken kenmerkt zich door haar platte bedrijfsstructuur waar communicatie en samenwerking voorop staan. Bij het bedrijf heerst een informele sfeer die rust op vertrouwen en de onderlinge wil om elkaar te helpen. Het bedrijf heeft een divers personeelsbestand en veel medewerkers zijn al jaren in dienst bij het bedrijf.

Het bedrijf vindt het belangrijk om een inclusieve werkgever te zijn en haar werknemers op een zo goed mogelijke manier te faciliteren in hun werkzaamheden. H. Brinkman Schilderwerken heeft een actief MVO-beleid en de PSO-certificering sluit daarom naadloos aan op de sociale missie van het bedrijf.

Jacqueline Brinkman: “Wij willen graag onze diensten aanbieden waarbij het maatschappelijke aspect goed vertegenwoordigd is. Door o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons bedrijf op te nemen, willen wij een bijdrage leveren aan de waardevolle maatschappij.

De organisatie is echter al langere tijd actief op het gebied van socialer ondernemen en het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. H. Brinkman Schilderwerken is een erkend leerbedrijf en enkele van de vaste schilders in het bedrijf zijn opgeleid tot Leermeester. Het bedrijf zet zich daarmee actief in om een werkomgeving te creëren waarin elke medewerker zijn of haar talenten volledig kan benutten en ontwikkelen. Samen met haar medewerkers kijkt H. Brinkman Schilderwerken of er binnen de verschillende werkprocessen van de organisatie een passende werkplek is en de medewerker zich daar goed op zijn of haar plek voelt.

Jacqueline Brinkman: “Binnen ons werkproces (schilderwerk) zijn diverse deelprocessen te onderscheiden waardoor wij passend werk voor diverse medewerkers uit de PSO doelgroep kunnen bieden. Hierbij zijn we bereid aanpassingen aan de werkprocessen en -middelen te doen waar mogelijk. Dit zetten we in om op zoek te gaan duurzame arbeidsrelaties en zo te (blijven) groeien op de PSO-ladder.

Ook is de bedrijfscultuur binnen H. Brinkman Schilderwerken erop ingericht om iedereen voldoende begeleiding te kunnen bieden. Het bedrijf is bewust bezig met een werkomgeving waar je je als medewerker verder kan ontwikkelen en kan groeien.

Met de PSO-certificering kan H. Brinkman Schilderwerken aantonen dat zij een inclusieve organisatie is en voornemens is om de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het bedrijf te laten groeien. Het bedrijf spreekt nadrukkelijk de ambitie uit om het prestatieniveau te willen behouden en door te groeien naar een hoger trede certificaat. Met het PSO-certificaat kan de organisatie bovendien kenbaar maken aan zowel (potentiële) medewerkers als klanten dat zij actief inzet op sociaal ondernemerschap, en zo ook andere partijen inspireren.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
3 may 2021