Van Doorn direct gecertificeerd op de hoogste trede van de PSO Prestatieladder!

Van Doorn direct gecertificeerd op de hoogste trede van de PSO Prestatieladder!

Van Doorn uit Geldermalsen heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van Doorn op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Van Doorn op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Van Doorn is als buitenruimtespecialist gespecialiseerd in het ontwerpen, vormen en onderhouden van (bedrijfs-)terreinen, infrastructuur en groenvoorzieningen. Van Doorn is in 1963 door 5 broers als familiebedrijf gestart en ondertussen uitgegroeid tot een landelijk opererende onderneming.

Of het nou een langdurige ontwikkeling betreft of een spoedklus bij calamiteiten, Van Doorn heeft de verschillende specialismes in huis om haar klanten op gepaste wijze te helpen en te ondersteunen.

Wij ontwerpen, vormen en onderhouden (bedrijfs-)terreinen, wegen en groenvoorzieningen en zorgen ervoor dat uw buitenruimte mooi, veilig en duurzaam blijft.

Oog voor haar medewerkers

Voor Van Doorn is het als familiebedrijf vanzelfsprekend dat er binnen de organisatie wordt gedacht aan elke medewerker, en iedereen zich op zijn plek voelt. Door medewerkers met goede begeleiding én een hechte samenwerking aan de slag te laten gaan, zorgt de organisatie voor een prettige en productieve werkomgeving.

Als familiebedrijf beschouwen wij alle medewerkers als onze ‘werkfamilie’. Een familie daar hoor je bij, daar maak je deel van uit, ook wanneer je in het leven te kampen hebt met tegenslag. Die gedachte vertalen wij door naar onze bedrijven.

Van Doorn vindt het belangrijk om iedereen een kans te bieden op een passende werkplek, omdat zij inziet dat een leuke, uitdagende baan een enorme meerwaarde heeft voor mensen:

Er zijn in onze maatschappij behoorlijk wat mensen, die om welke reden dan ook een tijd niet hebben kunnen werken en zo op enige afstand van de arbeidsmarkt zijn komen te staan. Die geven wij graag een kans om de draad weer op te pakken. Want werken is veel meer dan alleen maar geld verdienen. Werken is collega’s hebben, deel uitmaken van een team, een dagelijks doel in je leven hebben. Wij vinden het belangrijk om daar onze bijdrage aan te kunnen leveren.

Het bedrijf doet er daarom alles aan om kansen te bieden aan mensen die zich bij Van Doorn willen inzetten, maar door omstandigheden een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Bij de verschillende onderdelen van Van Doorn kunnen de medewerkers hun werkvaardigheden ontdekken en ontwikkelen, en op een prettige manier hun weg (her)vinden op de arbeidsmarkt.

Ondernemen met sociale impact

De organisatie neemt een actieve rol in de samenleving aan, en zet zich in voor haar klanten, omgeving en eigen medewerkers. Van Doorn is als werkgever betrokken bij haar omgeving en de maatschappij en brengt met haar activiteiten en bedrijfsvoering ook bredere sociale impact teweeg. Dat doet zij enerzijds door in de buitenruimte te zorgen voor toekomstbestendige en duurzame infrastructuur, maar ook door als bedrijf inclusief te ondernemen.

Van Doorn ziet het als vanzelfsprekend dat zij kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in haar personeelsbestand diversiteit waarborgt. Door elke medewerker een kans te geven op een werkplek die geschikt is voor hen ziet Van Doorn dat de PSO-doelgroep een waardevolle aanvulling voor het bedrijf is.

Medewerker in beeld:

Medewerker Van Doorn: “Ik was al lang op zoek naar werk, toen Van Doorn op mijn pad kwam. Zij gaven mij de kans op werk waar ik blij van word. Ik kan mijn werk in mijn eigen tempo doen, kan nieuwe dingen leren en als het even wat moeilijker is, helpen mijn collega’s mij altijd. Dat vind ik fijn.

Ambities op het vlak van socialer ondernemen

Van Doorn is direct gecertificeerd op trede 3 van de PSO Prestatieladder. Dit hoge prestatieniveau is behaald met het bestaande personeelsbestand, wat aantoont dat het bedrijf sociaal ondernemen reeds had verankerd in haar huidige bedrijfsvoering. De PSO-certificering sluit dan ook goed aan bij het sociale karakter dat Van Doorn uitdraagt en haar bijbehorende visie om continu het sociaal ondernemen binnen de organisatie te waarborgen. De organisatie geeft verder aan dat zij ambities heeft om zich te blijven inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
13 may 2021