NXP Semiconductors Netherlands maakt haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen concreet met de Aspirant status!

NXP Semiconductors Netherlands maakt haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen concreet met de Aspirant status!

NXP Semiconductors Netherlands heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat NXP Semiconductors Netherlands aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft NXP Semiconductors Netherlands aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

NXP Semiconductors ontwikkelt en produceert halfgeleiders (chips) en IP voor Automotive, IoT, Mobile, Communicatie infrastructuur en Industriële toepassingen. De producten van NXP Semiconductors hebben impact op hoe onze samenleving er nu en in de toekomst uit zal zien.

Het belang van beschikbaar talent

In een toenemend krappe arbeidsmarkt is Sociaal ondernemerschap belangrijk om alle talent in onze arbeidsmarkt in de volle breedte in te kunnen zetten. NXP vindt het belangrijk dat iedereen een gelijke kans heeft op het vinden en behouden van een leuke, uitdagende en passende baan. Een uitgangspunt voor NXP hierin is dat een baan pas een echte baan is, als je als werknemer weet waar je waarde toevoegt in het primaire proces van het bedrijf en daarmee de bredere samenleving.

Verder groeien op de PSO Prestatieladder

De organisatie spreekt de ambitie uit om haar activiteiten op het gebied van sociaal ondernemen uit te breiden en een trede 1 certificaat in de toekomst te behalen. Met het huidige plan van aanpak is de organisatie er ook van overtuigd dat dit een realistische doelstelling voor hen is.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
19 may 2021