Zone3 is erkend als inclusief werkgever met een Trede 3 PSO-certificaat!

Zone3 is erkend als inclusief werkgever met een Trede 3 PSO-certificaat!

Zone3 heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Zone3 op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Zone3 op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Foto boven: een mobiel onderhoudsteam, bestaande uit een meewerkend voorman
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk in het groen

Ondernemen met oog voor de maatschappij

Zone3 heeft het certificaat trede 3 van de PSO-ladder behaald! Een prestatie waar de gehele organisatie trots op is! Zone3 is van oudsher een sociale firma. Vanaf de oprichting helpt de organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de sociale doelstelling van Zone3 heeft de organisatie ook een commerciële doelstelling: Zone3 levert diensten op het gebied van wijkbeheer/huismeester, onderhoud, schoonmaak, buurtvoorlichting en inbraakpreventie. Alle diensten zijn gericht op het leefbaar maken- en houden van de woon- en werkomgeving.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Erkenning op de PSO-Prestatieladder

Zone3 is direct ingestapt op het hoogste tredeniveau van de PSO-Prestatieladder. Dit betekent dat Zone3 tot de 10% best presterende bedrijven op het gebied van sociaal inclusief ondernemen in Nederland behoort.

Denise Sax, accountmanager: “Het behalen van het PSO-certificaat zien wij als een bevestiging van wie we zijn en waar we voor staan: wij leveren graag onze bijdrage aan diegenen in de samenleving die een steun in de rug nodig hebben.

Met het PSO-certificaat maakt Zone3 aantoonbaar dat zij behoort tot de top van de maatschappelijke organisaties in Nederland. Zone3 zet in op optimale begeleiding en ontwikkeling voor haar medewerkers met een afstand to de arbeidsmarkt. De organisatie heeft bovendien ambities om het sociale karakter en de werkgelegenheid die zij biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te blijven waarborgen en verder te ontwikkelen. Hieruit spreekt de continue ambitie van Zone3 om nog meer te doen voor de samenleving.

Medewerkers aan het woord

Alex, is 20 jaar geleden bij Zone3 begonnen als medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is binnen de organisatie doorgegroeid van baliemedewerker tot ICT-medewerker.

Alex: “Ik ben heel blij met alle werkzaamheden die ik uitvoer binnen Zone3. Ik voel mij als een vis in het water.

Een andere collega, Birgit die het Buurtvoorlichtersteam aanstuurt, werkt dagelijks met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze voelt zich erg goed bij Zone 3 vanwege het maatschappelijke karakter van de organisatie en ziet de sociale doelstelling van Zone3 ook als een meerwaarde

Birgit: “Ik stuur dagelijks een team aan van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zie deze mensen, die ik ook als mijn collega’s beschouw, iedere dag opbloeien. Daar word ik enorm blij van.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
4 june 2021