Ons sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering!

Ons sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering!

Wij geloven, net als ons moederbedrijf Vebego, dat de wereld een stukje mooier is wanneer iedereen kan participeren. Een gedachte die naadloos aansluit op ons gezamenlijke doel: Een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen! Daarom zijn wij TROTS te kunnen mededelen dat onze inspanning op het gebied van sociaal ondernemen ons het PSO certificaat trede 3 heeft opgeleverd!

Directeur Robert Hompes: ‘Onze PSO certificering heeft ons meer inzicht gegeven in onze manier van sociaal ondernemen. We doen het zelfs beter dan we zelf wisten. Dit komt met name omdat we het niet doen om inclusief te willen zijn, maar omdat het gewoon past bij onze organisatie, bij onze bedrijfscultuur. Daar komt bij dat we onze medewerkers geen stempel willen geven. We bejegenen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet anders dan de andere medewerkers binnen onze organisatie.  

‘Onze doelgroepmedewerkers worden, eigenlijk net zoals al onze medewerkers, naargelang hun interesses en capaciteiten begeleid. Wat nodig is om een medewerker (volledig) in te kunnen zetten als bijvoorbeeld glazenwasser verschilt per medewerker. Daarom ligt de focus in het begeleidingstraject echt op het individu, waarbij wij deze medewerker in basis niet anders behandelen dan onze niet-doelgroepmedewerkers, aangevuld met de benodigde extra trainingen, coaching (on the job) en begeleiding afgestemd op de behoefte, wensen en benodigdheden van de betreffende medewerker.’ Aldus Dorry Goutier, HR manager.

Onze inmiddels opgedane ervaring in de praktijk en onze unieke samenwerkingen met onder andere zusterbedrijf Balanz Facilitair, Stichting Nelis en diverse scholen en gemeenten hebben er voor gezorgd dat we staan waar we nu staan en daarmee trede 3 behaald hebben op de PSO prestatieladder. Daar zijn we ontzettend trots op! Het PSO certificaat is de kers op de kaart die onze inspanning op het gebied van sociaal ondernemen bekrachtigd.

Over PSO

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 <link naar https://www.pso-nederland.nl/direct-meten-en-aanvragen/wat-meet-en-certificeert-de-pso/kwalitatieve-criteria-voor-de-directe-sociale-bijdrage>. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
17 june 2021