Ter Hoeven & Partners B.V. aantoonbaar een van de best presterende bedrijven op het gebied van socialer ondernemen!

Ter Hoeven & Partners B.V. aantoonbaar een van de best presterende bedrijven op het gebied van socialer ondernemen!

Ter Hoeven & Partners B.V. heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Ter Hoeven & Partners B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Ter Hoeven & Partners B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Ter Hoeven is een schoonmaakbedrijf dat landelijk actief is. De organisatie hecht veel waarde aan social return. Het bedrijf is voorgenomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wel graag wìllen werken te begeleiden naar een passende werkplek. Het bedrijf werkt al sinds 2001 met de doelgroep, en deze structurele inzet voor de PSO doelgroep heeft zich vertaald in een hercertificering op de hoogste trede van de PSO-Prestatieladder.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
6 august 2021